Gwireddu Breuddwyd Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd

Mae Lucia Chiara Carpanini, sy’n ugain oed ac yn dod o’r Coed Duon, yn gyn-fyfyriwr balch Coleg y Cymoedd. O oedran ifanc roedd Lucia’n frwd am chwaraeon a phan adawodd yr ysgol gwelodd fod y coleg yn cynnig y cwrs perffaith.

BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon oedd y dewis delfrydol gan ei fod yn rhoi’r hyblygrwydd i Lucia hyfforddi ochr yn ochr â’i hastudiaethau ac ennill y cymwysterau yr oedd eu hangen arni i symud ymlaen i Addysg Uwch.

Mae gan y coleg gyfleusterau hyfforddi o’r radd flaenaf ynghyd â rhwydwaith o gymorth gan hyfforddwyr a thiwtoriaid rhagorol, llawer ohonynt â chefndir chwaraeon proffesiynol. Roedd Lucia’n awyddus i fod yn rhan o Raglen yr Academi Pêl-droed i Fenywod, a oedd wedi’i hen sefydlu yn y coleg. Sicrhaodd y staff nad oedd astudiaethau Lucia yn dioddef gan eu bod yn deall pwysau chwaraeon ar lefel elit a phan oedd hi mewn gwersylloedd rhyngwladol, roeddent yn anfon aseiniadau ac ati ati, gan sicrhau ei bod yn dal ati gyda’i gwaith academaidd.

Rhoddodd y cwrs sylfaen wybodaeth gadarn i Lucia adeiladu arni a’r hyder i wneud cais i brifysgol. Ar ôl cwblhau ei chwrs yng Ngholeg y Cymoedd cofrestrodd Lucia ar y B.Sc. Cwrs Cryfder a Chyflyru ym Mhrifysgol De Cymru a bydd hi’n graddio eleni.

Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau academaidd, aeth Lucia ati i ddilyn ei phrif ddiddordeb a sicrhaodd swydd fel hyfforddwr Cryfder a Chyflyru gydag Academi Menywod Ifanc CBDC.

Mae Lucia’n awyddus i helpu’r genhedlaeth nesaf i wella eu datblygiad corfforol felly mae hi wedi sefydlu busnes Hyfforddiant Personol llwyddiannus ‘Limitless Fitness’ yn Nhrecelyn, Caerffili. Mae ei busnes yn annog pobl o bob oed a gallu i wella eu ffitrwydd, iechyd, a lles ac mae’n cynnig hyfforddiant sy’n ymwneud â champau penodol.

Wrth siarad am ei hamser yn astudio yng Ngholeg y Cymoedd, dywedodd Lucia “Yn ogystal ag agor fy llygaid i’r swyddi posibl sydd ar gael yn y diwydiant chwaraeon, rhoes y cwrs y sylfaen a’r ysgogiad yr oedd eu hangen arnaf i gyflawni fy nod.

Byddwn yn bendant yn argymell y coleg. Gwnes ffrindiau am oes ac mae gennyf gymaint o atgofion bythgofiadwy, a fydd yn aros gyda mi am byth. Roedd yn gyfle anhygoel i chwarae pêl-droed ar lefel uchel ochr yn ochr ag addysg llawn amser. Dechreuais chwarae pêl-droed ar lefel elit a nawr rwy’n hyfforddwr cryfder a chyflyru ar yr un lefel – mae’n gwireddu breuddwyd”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau