Gwobr ‘Aur’ i Goleg y Cymoedd am eu Cynllun Teithio

Mae dau grŵp o enillwyr wedi eu canmol gan feirniaid a’u dyfarnu’n orau yng nghystadleuaeth flynyddol Coleg y Cymoedd – Barddoniaeth y Byd Canolfan Dysgu ‘Athena Learning Centre’.

Cynigiodd myfyrwyr y cwrs Dysgu ar gyfer Bywyd a Hamdden eu cerdd ar y testun ‘Cariad’. Cyfunwyd syniadau’r grŵp i greu’r gerdd, wrth iddyn nhw drafod y thema fel rhan o’u Prosiect ehangach ar Hobïau, Sgiliau, Celf a Dylunio. Roedd y prosiect yn ymdrin ag elfennau’r byd a ‘Chariad’, y 5ed o’r elfennau hynny, symbylodd y dysgwyr ar gyfer y gystadleuaeth.

Ymhlith yr enillwyr roedd: Axl Fisher, Luke Morris, Rhys Evans, Sam Thomas, Vaughan Cook, Sarah Greenslade a Rhiannon Morris. Llongyfarchwyd y dysgwyr gan staff a chyd-fyfyrwyr ac maen nhw i gyd wedi derbyn gwobr unigol.

Yn y categori i Oedolion sy’n Ddysgwyr, llongyfarchwyd John Wood, cynorthwyydd Cymorth Dysgu ar gampws Ystrad Mynach, am ei gerdd ‘Educating Peter’ (gweler isod).

Dywedodd Cydlynydd Canolfan Dysgu Athena, Pauline Thomas: “Rydyn ni’n hynod o falch fod John a’r dysgwyr wedi cymryd rhan ac wedi dod yn fuddugol. Roedden nhw i gyd wedi mwynhau’r holl brofiad a’r cerddi gynhyrchwyd ganddyn nhw yn rhai hyfryd.

 

Love gan/by Axl Fisher, Luke Morris, Rhys Evans, Sam Thomas, Vaughan Cook, Sarah Greenslade, Rhiannon Morris

Love is passion

A special connection between 2 beings.

Love inspires compassion,

Love is unique, all encompassing, the strongest thing in the universe; stronger than the atom; more powerful than the gods.

Love is the creation of this Earth.

Love is a link in the chain of Life that can never be broken.

 

 

Educating Peter gan/by John Wood

Read to me

from one book on the shelf

but teach me to read

and I can read them all for myself.

 

Write to me

asking justice for all

but teach me to write

and I can answer your call.

 

Sing to me

of peace, lasting and true

but teach me to sing

and I can sing it with you.

 

Dance for me

with your arms open wide

but teach me to dance

and I can be there at your side.

 

So do all of this

and live happy and free

but show me the way

and you will teach me.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau