‘His Dark Materials – The Creatures’ Harddangosfa

Adeilad y Rheilffordd, Bloc E,

Campws Nantgarw Coleg y Cymoedd, CF15 7QY

Arddangosfa Gyhoeddus

🗓 4 – 11 Mawrth

🕐 10am – 8pm dydd Llun i ddydd Gwener, 10am – 1pm dydd Sadwrn, Ar gau ar ddydd Sul

Dosbarth Meistr

Dosbarth Meistr 9 Mawrth – Creature FX … sut rydyn ni’n gwneud ichi gredu ei fod yn real!

O Dark Crystal i Dark Materials – defnyddio llinyn i adrodd stori gyda William Todd-Jones

7pm ar 9 Mawrth 2023 Darlithfa, Bloc D Campws Nantgarw Coleg y Cymoedd, CF15 7QY

Dosbarth Meistr 10 Mawrth – Yr Hud y tu ôl i’r Mwnci Aur –

Dod â Chreaduriaid His Dark Materials yn fyw gyda Brian Fisher

7pm ar 10 Mawrth 2023 Darlithfa, Bloc D Campws Nantgarw Coleg y Cymoedd, CF15 7QY

Gweithdai

Gweithdy ar agor i’r cyhoedd ddydd Sadwrn 4 Mawrth 10.30am – 12.30pm

Agored i rai 5 oed+

Nodwch fod yn rhaid i blant gael eu goruchwylio. Gall 1 oedolyn oruchwylio uchafswm o 3 phlentyn.

Mae modd parcio am ddim ar y safle

Gweithdai/Dosbarth Meistr

Sut i greu Daemon – cwrs carlam mewn Pypedwaith Cyfeirio – 5+ oed

Dosbarth Meistr

  • Creature FX … sut rydyn ni’n gwneud ichi gredu ei fod yn real!
  • Yr Hud y tu ôl i’r Mwnci Aur

Archebu Slot Arddangosfa

Archebwch eich slot AM / PM

Yn agored i bob oedran, dan 16 oed i gael ei oruchwylio gan riant/gwarcheidwad

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau