Cymorth TG

Mae Gwasanaethau TG yn cynnig cymorth technegol i staff a myfyrwyr y coleg. Er mwyn caniatáu i Wasanaethau TG eich cynorthwyo orau gyda’ch problem TG, dewiswch yr opsiwn mwyaf priodol isod.

Chwilio am Ddilysu Aml-Ffactor (MFA) ? Cliciwch yma

Dysgwyr Newydd

Os ydych wedi astudio yn y coleg o’r blaen, ond yn dechrau cwrs newydd gyda ni – rydym yn eich ystyried yn fyfyriwr newydd.

Cael mynediad at eich cyfrif e-bost coleg a Microsoft 365 am y tro cyntaf

Unwaith y byddwch wedi cwblhau cofrestru, byddwch yn derbyn neges destun SMS sy’n cynnwys eich enw defnyddiwr/cyfeiriad e-bost, cyfrinair dros dro a chyfarwyddiadau ar sut i fewngofnodi.

Heb dderbyn y neges destun? Bydd hon wedi cael ei hanfon at y rhif ffôn symudol a nodir ar eich cais. Efallai mai dyma rif ffôn symudol eich rhiant neu warcheidwad – felly gwiriwch gyda nhw cyn cysylltu!

Newid eich cyfrinair

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi’n llwyddiannus i Microsoft 365, dylech newid eich cyfrinair. I newid eich cyfrinair, dilynwch y camau isod:

Cam 1
Cliciwch/tapiwch ar lun/llythrennau blaen eich cyfrif yn y gornel dde uchaf.

Cam 2
Cliciwch ar y ddolen gweld cyfrif.

Cam 3
Cliciwch / Tapiwch ar y ddolen newid cyfrinair.

Dewis cyfrinair cryf

Rhaid i chi ddefnyddio cyfrinair cryf i ddiogelu eich cyfrif coleg. Defnyddiwch y canllawiau canlynol i greu cyfrinair cryf:

 • Cyfunwch dri gair ar hap (e.e. Melyn, Car, Tatws)
 • Ychwanegwch rif, llythyren uwch a llythyren arbennig (melynCar4tatws!)
 • Sicrhewch fod y cyfrinair hwn yn unigryw i’ch cyfrif coleg (rhaid i chi beidio ag ailddefnyddio’r cyfrinair hwn yn rhywle arall)..

Peidiwch byth â datgelu’r cyfrinair hwn i unrhyw un. Ni fydd Gwasanaethau TG byth yn gofyn i chi am eich cyfrinair.

Dilysu Aml-Ffactor

Mae Gwasanaethau TG yn gofyn i ddysgwyr ddefnyddio Dilysu Aml-Ffactor (MFA) wrth ddefnyddio gwasanaethau Microsoft 365 (E-bost, OneDrive ac ati). Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Os nad ydych yn berchen ar ffôn clyfar (h.y. Google/Samsung/Android neu Apple iPhone), cysylltwch â gwasanaethau TG.

Angen rhagor o gymorth?

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, ffoniwch Ddesg Gwasanaethau TG:

01443 663035

(Llinellau ar agor 8.30am i 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener)

Dysgwyr Presennol

Cymorth gyda chaledwedd a ddarperir gan y Coleg (e.e. Gliniadur, iPad)

Ymwelwch â’r Ganolfan Adnoddau Dysgu (LRC) ar y campws yn y lle cyntaf.

Problems accessing College services online

Problemau cyrchu gwasanaethau’r Coleg ar-lein

Gwiriwch eich bod yn defnyddio’r fformat cywir ar gyfer eich enw defnyddiwr/cyfeiriad e-bost:

[RHIF MYFYRIWR] @ cymoedd.ac.uk (e.e. 123456@cymoedd.ac.uk)

Dilysu Aml-Ffactor

Mae Gwasanaethau TG yn gofyn i ddysgwyr ddefnyddio Dilysu Aml-Ffactor (MFA) wrth ddefnyddio gwasanaethau Microsoft 365 (E-bost, OneDrive ac ati). Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Os nad ydych yn berchen ar ffôn clyfar (h.y. Google/Samsung/Android neu Apple iPhone), cysylltwch â gwasanaethau TG.

Angen rhagor o gymorth?

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, ffoniwch Ddesg Gwasanaethau TG:

01443 663035

(Llinellau ar agor 8.30am i 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener)

Staff

Gall staff gyflwyno cais am gymorth TG gan ddefnyddio’r ddesg gymorth.

Os na allwch gael mynediad at y ddesg gymorth, neu os yw eich galwad yn un brys, ffoniwch:

01443 663035

(Llinellau ar agor 8.30am i 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener)

Eduroam – Cyrchu WiFi y Coleg

Mae eduroam yn darparu cysylltedd syml, hawdd a diogel o filoedd o boethfannau ar draws mwy na 100 o wledydd, ac mae am ddim i bob dysgwr sy’n astudio yng Ngholeg y Cymoedd.

Ar gyfer mynediad WIFI tra byddwch yn y Coleg, os byddwch yn mewngofnodi i eduroam yna bydd yn eich cysylltu’n awtomatig pryd bynnag y byddwch o fewn yr ystod. Nid oes angen rhoi eich manylion eto. Gallwch ddefnyddio eduroam am ddim mewn unrhyw goleg, prifysgol, ysbyty, llyfrgell neu adeilad cyhoeddus yn y byd sy’n ei ddefnyddio. Pan gewch eich annog gan y gosodiadau WIFI ar eich dyfais neu ffôn clyfar, dewiswch ‘eduroam’ a mewngofnodwch gyda’r manylion canlynol:

 • Enw defnyddiwr eich coleg yn y fformat hwn (e.e. 123456@cymoedd.ac.uk)  
 • Eich cyfrinair coleg 

Os ydych chi’n cael problemau cysylltu, edrychwch ar ein canllaw Cysylltu â Wifi

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau