Jessie Taylor.

Astudiodd Jessie Taylor, 18 oed, o Gaerllion ar y cwrs Chwaraeon Lefel 3. Yn y coleg, cynrychiolodd Gymru dan 19 yn 2021-22. Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau yn llwyddiannus, enillodd gontract gydag Academi Pêl-droed Merched Man City.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau