Llongyfarchiadau i’n dysgwyr Gwisg Talentog

Mae grŵp o ddysgwyr Coleg y Cymoedd sy’n astudio ar y cwrs BA (Anrh) mewn Creu Gwisgoedd ar gyfer Llwyfan a Sgrin ar gampws Nantgarw wedi dathlu eu bod yn graddio yn ddiweddar. Wrth longyfarch y dysgwyr dywedodd Tiwtor y Cwrs, Caroline Thomas, Bu’n flwyddyn arbennig o gref ar gyfer y garfan BA (Anrh) mewn Creu Gwisgoedd ar gyfer Sgrin a Llwyfan.

Drwy gydol y flwyddyn  cystadlodd pob dysgwr mewn cystadleuaeth genedlaethol a gynhelir gan Gymdeithas Gwisgoedd Prydain Fawr gydag un dysgwr, Helen Shipp, yn mynd drwodd i’r rownd derfynol.

Ochr yn ochr â’u hastudiaethau, mae pob dysgwr hefyd wedi bod yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn stiwdios BBC Porth y Rhath ar Dr Who.

Mae Rhiannon Hawthorn wedi sicrhau lle yn y Cwmni Shakespeare Brenhinol ac un arall, Rhiannon Harris wedi curo gweithwyr proffesiynol y diwydiant i sicrhau swydd llawn amser yn y West End fel gwisgwraig swing.

Dymunwn bob lwc i bob un o’r graddedigion ar gyfer eu dyfodol disglair.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau