Llongyfarchiadau!!

Mae Celia Baxter (Gweinyddwr Cyfadran, y Ganolfan Safon Uwch) wedi derbyn “Canmoliaeth Uchel” yng Ngwobrau Cymraeg Gwaith 2021, yn y categori “Cynnydd Gorau ar Lefel Mynediad”.

Mae Cymraeg Gwaith yn rhaglen genedlaethol ledled Cymru, gan gynnwys y sectorau Addysg Uwch ac Addysg Bellach, a chyflogwyr gwasanaethau cyhoeddus fel cynghorau a chwmnïau AD. Mae 11 coleg ledled Cymru yn cymryd rhan yn y rhaglen hon, gan gynnwys Coleg y Cymoedd.

Rhaid i ddysgwyr gwblhau 120 awr o ddysgu Cymraeg, drwy wersi wythnosol a thiwtorialau, ynghyd â gwaith annibynnol.

Mae presenoldeb Celia mewn dosbarthiadau/tiwtorialau wedi bod yn bron i 100%, ond mae hi wedi rhagori’n arbennig yn lefel ei gwaith annibynnol.

Gorffennodd Celia Flwyddyn 2 y cwrs gyda chyfanswm o fwy na 250 awr o ddysgu – drwy ddefnyddio’r ap Duolingo, podlediadau BBC Cymru ac adolygu annibynnol.

 O ganlyniad, mae hi wedi gwneud cynnydd rhyfeddol yn ei gwybodaeth a’i defnydd o’r Gymraeg yn ei gwaith a’i bywyd bob dydd – llongyfarchiadau enfawr, Celia!

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau