Llysgennad y Cenhedloedd Unedig, Sacha Dench, yn arwain lansiad Cynhadledd Posibiliadau Conservation without Borders

Ddydd Gwener, 17 Tachwedd 2023, agorodd Coleg y Cymoedd ddrysau ei gampws Nantgarw i ffigurau amlwg a oedd yn arwain yr ymgyrch dros gynaliadwyedd. Daeth 60 o fyfyrwyr sy’n ymwybodol o gadwraeth ynghyd ar gyfer y symposiwm diwrnod o hyd, a fydd yn eu paratoi i wneud eu marc fel gweithlu gwyrdd y dyfodol yng Nghymru.

Ymhlith y siaradwyr gwadd blaenllaw yn y diwydiant oedd y prif siaradwr, Llysgennad y Cenhedloedd Unedig dros Rywogaethau Mudol a’r Anturiaethwr, Sacha Dench, y cyflwynydd teledu natur, Iolo Williams, cyd-sylfaenydd Câr-y-Môr, Francois Beyers, a mentor ac arbenigwr effaith, Andy Middleton , a ysbrydolodd fynychwyr drwy rannu eu teithiau personol fel entrepreneuriaid ym maes cynaliadwyedd.

Trwy eu sesiynau ymgysylltu amgylcheddol, anogodd y tîm o fentoriaid y myfyrwyr i ddatblygu chwilfrydedd am yr hyn sy’n bosibl fel y gallant wneud newidiadau cynaliadwy sydd o bwys.

Yng ngweithdy’r prynhawn, ‘Cwmpawd am Oes’, gofynnodd myfyrwyr i’w hunain beth mae cynaliadwyedd yn ei olygu iddyn nhw. Gyda chymhelliant eu mentoriaid, buont yn gweithio mewn grwpiau i nodi’r camau y gallent eu cymryd i wneud gwahaniaeth yn eu coleg a’u cymuned.

Roedd yr ystod o gyngor ymarferol  a rannwyd yn golygu y gallai dysgwyr a oedd yn astudio cyrsiau o Beirianneg i Ddiwydiannau Creadigol gymhwyso’r hyn a ddysgwyd i’w bywydau a’u hastudiaethau bob dydd, gan eu paratoi ar gyfer ‘dyfodol anhygoel’ mewn addysg uwch, cyflogaeth a thu hwnt.

Datblygwyd Cynhadledd Posibiliadau Coleg y Cymoedd mewn partneriaeth â Conservation without Borders a Wild Connect, er mwyn creu perthynas rhwng mentoriaid a myfyrwyr a fydd yn parhau drwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae’r mentoriaethau’n hanfodol i greu cyfleoedd i’r bobl ifanc gyflawni eu potensial yn unol â Chynllun Gweithredu Sgiliau Sero Net Llywodraeth Cymru.

Wrth siarad am effaith y Gynhadledd Posibiliadau, a beth mae hyn yn ei olygu i ddiwydiant Cymru, dywedodd Alistair Aston, Cydlynydd Datblygu Partneriaethau ac Arloesedd:

“Gall y syniad o sut i fynd i’r afael â rhywbeth mor fawr â’r argyfwng hinsawdd presennol ymddangos yn amhosib i’w lywio fel unigolyn.

Mae gweithio gyda Sacha a’i thîm o fentoriaid amgylcheddol yn y ‘Gynhadledd Posibiliadau’ wedi galluogi myfyrwyr a staff Coleg y Cymoedd i ailgysylltu â byd natur ac archwilio’r cyfleoedd sy’n bodoli yn yr economi werdd a gweithlu’r dyfodol.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau