Mae Coleg y Cymoedd wedi’u tristáu’n fawr gan farwolaeth Ei Mawrhydi

Mae Coleg y Cymoedd wedi’u tristáu’n fawr gan farwolaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II. Mae ein cymuned yn anfon cydymdeimlad diffuant i’r Brenin Charles III a’r Teulu Brenhinol.

Yr wythnos hon, yn unol â chanllawiau swyddogol ar gyfer addysg, bydd yr holl addysgu a dysgu yn parhau fel arfer, gan roi’r dechrau mwyaf cefnogol a chroesawgar i bob myfyriwr i’w blwyddyn academaidd.

Byddwn ar gau ddydd Llun 19 Medi 2022, gan ei bod yn Ŵyl y Banc, i nodi marwolaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau