Mam o Dredegar Newydd yn ennill Dysgwr y Flwyddyn

Roedd mam i dri o Dredegar Newydd ymhlith yr enillwyr yn seremoni wobrwyo flynyddol Dysgwr y Flwyddyn sy’n cael eu cynnal gan UHOVI (Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd) ym Mhrifysgol De Cymru.

Astudiodd Lynda Porter gwrs Gradd Sylfaen yng Ngoleg y Cymoedd mewn Ffotograffiaeth Ddigidol:

“Dw i wedi bod yn un greadigol erioed ac wedi ymddiddori mewn celf a dylunio. R’on i’n chwilio am her newydd a gan fod y cwrs yn un rhan amser ac yn lleol, roedd e’n addas i fi a’r ymrwymiadau teuluol oedd gen i,” meddai Lynda.

“Roedd y tiwtoriaid yn rhagorol – bob amser ar gael, yn gefnogol ac anogol. Roedd galwadau eraill ar fy amser ac roedd y tiwtoriaid yn gallu bod yn hyblyg, yn barod eu cymorth ac yn fy annog drwy gydol y cwrs.

“Mae wedi rhoi hyder newydd i mi, sgiliau newydd a mwy o ddealltwriaeth o fy ngalluoedd. Rydw i’n teimlo ar ben fy nigon ar ôl ennill y wobr, d’on i ddim yn ei ddisgwyl; fe wnes i weithio’n galed ond fe fwynheais y gwaith.”

Roedd Lynda yn un o 10 enillydd yn y seremoni a chyflwynwyr yr achlysur oedd Jagger a Woody o’r rhaglen amser brecwast ar Heart FM, ac roedd y tenor Wynne Evans wrth law i gyflwyno’r gwobrau:

Enwebwyd Lynda am wobr Dysgwr y Flwyddyn gan Peter Britton, darlithydd mewn Ffotograffiaeth Ddigidol yng Ngholeg y Cymoedd:

“Pan ddaeth Lynda ar y cwrs doedd ganddi ddim llawer o hyder i ddefnyddio camera ond yn ystod yr ail flwyddyn gweithiodd yn dda iawn a chododd safon ei gwaith i’r entrychion.

“Yr prif beth wnaeth i mi enwebu Lynda oedd ei chymhelliant. O’r holl fyfyrwyr dwi’n eu haddysgu, Lynda oedd yr ymgeisydd delfrydol gan ei bod mor gefnogol i fyfyrwyr eraill, mae’n helpu myfyrwyr eraill yn y dosbarth, fel ffotograffydd mae wedi gwneud cynnydd aruthrol ac mae nawr yn edrych ymlaen at gychwyn ar yrfa ym maes ffotograffiaeth.”

Dywedodd Dr Robert Payne, Cyfarwyddwr Gweithredadau a Chwricwlwm Partneriaeth UHOVI:

“Mae UHOVI yn rhan annatod o ymrwymiad y Brifygol i wneud addysg yn hygyrch i bobl ymhob cymuned yn ein rhanbarth.

“Yr hyn a glywson ni ac a welson ni yn y seremoni wobrwyo oedd cyflawniadau myfyrwyr gwirioneddol ysbrydoledig a dwi mor falch ohonyn nhw ac o’n partneriaid am y gwaith caled a’r ymrwymiad y maen nhw wedi’i ddangos drwy gydol eu hastudiaethau.

“Dw i’n edrych ymlaen at weld eu datblygiad parhaus a’u llwyddiant.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau