Dilysu Aml-ffactor (MFA)

Mae Dilysu Aml-Ffactor (neu MFA) yn haen ddiogelwch ychwanegol ar gyfer diogelu cyfrifon ar-lein. Bydd angen i bob aelod o staff a dysgwr ddefnyddio MFA wrth fewngofnodi i wasanaethau coleg ar-lein.

Os nad ydych yn berchen ar ffôn clyfar, neu os nad ydych yn gallu gosod ap Microsoft Authenticator, cysylltwch â Gwasanaethau TG.

Gwyliwch y fideo ‘Cyflwyniad i MFA’ isod, ac yna’r ‘Fideo Gosod’ sy’n berthnasol i’r ddyfais rydych chi’n berchen arni. Os cewch unrhyw anawsterau yn ystod y broses osod, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau – gwiriwch yr adran Cwestiynau Cyffredin cyn cysylltu â Gwasanaethau TG.

Cyflwyniad i MFA

Fideos Gosod

Cwestiynau Cyffredin (CC)

Nid wyf yn berchen ar ffôn clyfar, neu mae’r un sydd gennyf yn rhy hen i osod ap dilysydd Microsoft.

Mae gennym ddulliau eraill o MFA y gallwn eu defnyddio, felly cysylltwch â gwasanaethau TG am gyngor. Os nad oes gennych ffôn clyfar, mae’n debyg bod Gwasanaethau TG yn ymwybodol, a byddant yn cysylltu â chi drwy e-bost.

Rwyf eisoes yn defnyddio ap dilysu arall. A oes modd defnyddio hwn yn lle dilysydd Microsoft?

Oes, cliciwch ar y ddolen ‘Rydw i eisiau defnyddio ap dilysu arall’ yn ystod y broses gofrestru. Sylwch y byddwn ond yn darparu cefnogaeth ar gyfer Microsoft Authenticator.

Mae gennyf bryderon am breifatrwydd. A oes modd i’r coleg ddefnyddio’r ap hwn i fy olrhain i?

Nac oes. Mae ap dilysu Microsoft yn rhaglen syml iawn sy’n rhoi hysbysiadau gwthio i’ch ffôn clyfar. Ni all y coleg gael eich rhif ffôn symudol nac unrhyw fath arall o wybodaeth bersonol o’r ap hwn. Am ragor o wybodaeth ewch i: https://support.microsoft.com/cy/account-billing/common-questions-about-the-microsoft-authenticator-app-12d283d1-bcef-4875-9ae5-ac360e2945dd https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/common-questions-about-the-microsoft-authenticator-app-12d283d1-bcef-4875-9ae5-ac360e2945dd

A oes modd i mi gael gwared ar ap Microsoft Authenticator ar ôl i mi gofrestru ar gyfer MFA?

Nac oes, bydd angen i chi ddefnyddio’r ap wrth fewngofnodi i wasanaethau’r coleg ar-lein. Cysylltwch â Gwasanaethau TG os byddwch chi’n tynnu’r ap yn ddamweiniol neu’n prynu ffôn newydd.

Dw i wedi anghofio fy ffôn symudol heddiw…

Cysylltwch â Gwasanaethau TG.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau