Myfyrwaig o Ferthyr yn coginio yn America

Ers pan oedd yn ifanc roedd Callum Jenkins yn gwybod bod ganddo dalent i drin gwallt ac am ddilyn gyrfa yn y proffesiwn. Yn 16 oed, ymrestrodd ar gwrs trin gwallt yn ei goleg lleol ac ar ôl ei gwblhau bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd mewn salon yng Nghastell-nedd.

Ar ôl iddo gael ei ad-leoli iardal Rhondda Cynon Taf, penderfynodd wella ei gymwysterau academaidd ac yn 2013, ymrestrodd ar gwrs Therapi Harddwch lefel 2 ar gampws Rhondda Coleg y Cymoedd. Yn yr un flwyddyn ymrestrodd ar raglen Trin Gwallt lefel 3 ar Gampws Nantgarw i gwblhau ei gymwysterau.

Fe wnaeth Callum fwynhau’r cyrsiau yn fawr iawn a gyda chefnogaeth ei diwtoriaid, fe wnaeth ystyried cyfleoedd i redeg ei fusnes ei hun. Ac yntau’n angerddol am gynnig profiad unigryw i’r gymuned, sefydlodd Callum Evolve Hair & Beauty ym mis Gorffennaf 2014.

Gan gofio pwysigrwydd ei brofiadau hyfforddi ei hun, cysylltodd Callum â’r coleg i gynnig lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr yn ei salon. Dywedodd Denise Thomas, tiwtor ar y cwrs ”Roedd Callum bob amser yn fyfyriwr awyddus iawn a’i sgiliau delio â’r cleientiaid heb eu hail. Mae Evolve yn cynnig lleoliad gwaith o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr cyfredol a dw i’n hyderus y bydd Callum yn sicrhau eu bod yn cael pob cyfle i ymarfer eu sgiliau dan oruchwyliaeth, mae’n steilydd talentog.”

Lleolir salon Evolve yng nghalon y gymuned ac mae’n cynnig yr ystod lawn o driniaethau trin gwallt a harddwch ar gyfer dynion a merched. Dywedodd Callum: “Bu’n freuddwyd gen i erioed i fod yn berchen ar salon. Pan es i nôl i astudio yng Ngholeg y Cymoedd, roedd fy nhiwtoriaid yn gefnogol iawn, yn fy nghyfeirio at gyrsiau ychwanegol a chyngor proffesiynol ar redeg busnes. Dw i’n ffodus i gael cydweithwyr sy’n gymwys i gynnig triniaethau harddwch megis triniaethau ar yr ewinedd, cwyro’r wyneb, tintio blew llygaid/aeliau, ymestyn blew llygaid a chwistrellu lliw haul ar y croen ac maen nhw i gyd yn gweithio yn fy salon ac mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynnig pecyn harddwch cyflawn i’r cleientiaid.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau