Blwyddyn Newydd yn Dechrau yn 2024

Ymunwch â Choleg y Cymoedd ym mis Ionawr/Chwefror

Cyrsiau ar gael:-

Hyfforddi yn y Gampfa, Hyfforddiant Personol, ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill)

Cyrsiau sydd i fod i ddechrau ddiwedd mis Ionawr/dechrau mis Chwefror

Lefel 2 Hyfforddi yn y Gampfa

Mwy o wybodaeth

Amserlen nodweddiadol: Hybrid Rhan Amser (sesiynau campfa ar y safle a dysgu ar-lein gartref)

Beth yw amcanion y cwrs hwn: Rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i gynllunio, cyflwyno a goruchwylio rhaglenni ymarfer corff diogel ond effeithiol mewn amgylchedd campfa neu glwb iechyd.

Beth fyddaf yn ei ddysgu: • Anatomeg, ffisioleg a maeth a sut maent yn berthnasol i ymarfer corff a ffitrwydd. • Iechyd a diogelwch yn yr amgylchedd ffitrwydd. ffordd iach o fyw. • Y sgiliau i gynllunio, cyfarwyddo a goruchwylio sesiynau ymarfer corff a gweithgareddau corfforol diogel ac effeithiol. • Proffesiynoldeb ar gyfer hyfforddi ffitrwydd. • Datblygiad personol a phroffesiynol. • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol.

Dilyniant Gyrfa: Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol. Fel arall, gallech chwilio am waith fel Hyfforddwr Campfa

Hyfforddiant Personol Lefel 3

Mwy o wybodaeth

Amserlen nodweddiadol: Hybrid Rhan Amser (sesiynau campfa ar y safle a dysgu ar-lein gartref)

Beth yw amcanion y cwrs hwn: Datblygu gwybodaeth a sgiliau presennol dysgwr i lefel broffesiynol mewn hyfforddiant campfa, gan ganiatáu iddynt fod yn hyfforddwr personol ardystiedig.

 • Beth fyddaf yn ei ddysgu:
 • Gwybodaeth bellach am anatomeg a ffisioleg sy’n berthnasol i hyfforddiant personol.
 • Ffordd o fyw a ffactorau meddygol sy’n effeithio ar les.
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol ar gyfer ymgynghoriadau cleientiaid i annog ffordd iach o fyw a strategaethau ar gyfer newid.
 • Sgiliau i gynllunio a chynnal sesiynau gweithgaredd gyda gwahanol fathau o gleientiaid mewn amrywiaeth o amgylcheddau gydag ystod o adnoddau.
 • Gofynion cyfreithiol a phroffesiynol ar gyfer hyfforddi personol.
 • Sut i sefydlu a rheoli busnes hyfforddi personol ar sail hunangyflogedig os dymunant.
 • Sut i reoli, gwerthuso a gwella eich perfformiad eich hun.

Dilyniant Gyrfa: Efallai y byddwch am symud ymlaen i hyfforddiant pellach i weithio gyda grwpiau arbennig. Fel arall, gallech chwilio am waith fel Hyfforddwr Personol neu weithio fel hyfforddwr hunangyflogedig

ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill)

Amserlen nodweddiadol: Rhan Amser dydd/noson – Aberdâr, Nantgarw, Rhondda, campysau Ystrad Mynach

Ar gyfer pwy mae’r cwrs: Unrhyw un sy’n siared Saesneg fel iaith ychwanegol (ESOL) ac sydd eisiau gwella eu sgiliau Saesneg.

Beth fyddaf yn ei ddysgu: Byddwch yn gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau:- Siared a gwrando, Darllen, Ysgrifennu, Gramadeg, Geirfa

Diddordeb mewn rhywbeth arall neu’n ansicr?

Rydyn ni yma i helpu yng Ngholeg y Cymoedd. Yn syml, llenwch y ffurflen ymholiadau isod i fynegi diddordeb gyda ni. Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd cyrsiau newydd ar gael.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau