NILC

Helpu unigolion a sefydliadau i ddatblygu eu potensial i’r eithaf drwy ein hystod cynhwysfawr o ddatrysiadau hyfforddiant rhithiol, yn y dosbarth, ar-lein ac ar y safle.

Gwybodaeth am NILC

Mae Hyfforddiant NILC yn ddarparwr mwyaf blaenllaw Cymru o ran cyrsiau hyfforddi achrededig TG, Rheoli Prosiect a Sgiliau Busnes ac ardystiadau cyfrifiadurol.

Mae NILC ar hyn o bryd yn gweithio drwy Gymru a De Orllewin Lloegr i ddatblygu’r wybodaeth a sgiliau unigolion, sefydliadau ac adrannau’r llywodraeth drwy ein amrediad cynhwysfawr o atebion ar gyfer dysgu a datblygu. Rydyn ni’n falc o gael cydweithio gyda chyrff arholi mwyaf enwog y DU, felly, os ydych yn ddechreuwr pur ac yn chwilio am yrfa newydd neu’n arbenigwr yn eich maes, yn ceisio ennill cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant , gallwn ni eich helpu.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau