O’r coleg i Gambodia

I gydnabod eu gwaith caled a’u hymroddiad i fyfyrwyr, cafodd darlithwyr o’r Coleg eu gwahodd i Dy’r Cyffredin yn ddiweddar.

Teithiodd aelodau o’r 28 sydd yn nhîm peirianneg Coleg y Cymoedd, sydd â phum campws yn Ne Cymru, i seremoni wobrwyo arbennig yn Llundain ar gyfer addysgwyr.

Cafodd y grŵp ei ddewis y mis diwethaf yn Dîm Addysg Bellach y Flwyddyn yn Nyfarniadau Addysg ‘Pearson Teaching Awards’ 2014. Ar hyn o bryd mae 152 o ddysgwyr llawn amser a 194 o rai rhan amser wedi ymrestru ar y rhaglenni peirianneg, sy’n ymestyn o gymwysterau lefel mynediad hyd at raddau sylfaen.

Disgrifiwyd y dyfarniad gan Gavin Davies, cyfarwyddwr cynorthwyol y cwricwlwm technoleg, fel ymdrech ysbrydoledig mewn cydweithrediad tîm.” Ychwanegodd: “Mae’n dilyn blwyddyn eithriadol o lwyddiannus yn eich adran, sydd ei hunan wedi ei seilio ar 30 mlynedd o weithio mewn partneriaeth â busnes i gyflenwi cwricwlwm ar gyfer anghenion penodol ein dysgwyr a’u cyflogwyr.”

Mae Dyfarniadau Addysgu Pearson yn ddathliad blynyddol o addysgu eithriadol, ac wedi ei sefydlu ym 1999 gan yr Arglwydd Puttnam. Cyflwynwyd y tlws ‘arian’ i dîm Coleg y Cymoedd gan Aelod Seneddol Caerffili, Wayne David, AS.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau