Pêl-droedwyr y Cymoedd yn cael eu galw i Sgwad Colegau Cymru

Mae pedwar pêl-droediwr talentog o Goleg y Cymoedd wedi’u dewis yn rhan o sgwadiau pêl-droed Colegau Cymru ac Ysgolion Cymru ar gyfer cystadleuaeth gyntaf y flwyddyn newydd yn erbyn Awstralia.

Mae’r chwaraewyr, sy’n astudio ar raglen BTEC Chwaraeon, yn rhan o’r Academi Bêl-droed yng Ngholeg y Cymoedd.

Bydd Evan Lloyd (17) o Bontypridd; Scott Lewis (16) o Benrhiwceibr, Morgan Grahame (16) o Gaerffili, sy’n chwarae dros dîm Cambrian a Clydach, yn chwarae dros Ysgolion Cymru Dan 18 ar faes Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd Jay Woodford (18) o Lyn Rhedynog, yn cynrychioli Colegau Cymru Dan 19 tra bod Evan Lloyd wedi’i ddewis ar gyfer y ddau dîm.

Mae Jay Woodford, sydd hefyd yn cynrychioli Tref Caerfyrddin, wedi cael yr anrhydedd o fod yn gapten ar dîm Colegau Cymru. Wrth sôn am ei ddethol dywedodd Jay, Mae’n fraint enfawr cael fy newis ar gyfer y rôl hon”.

Dywedodd Phil Thomas, Tiwtor a Phennaeth Pêl-droed Dynion yng Ngholeg y Cymoedd, “Rwy’n falch iawn i’r dysgwyr. Maent yn chwaraewyr ymrwymedig, sy’n hyfforddi’n galed i gyflawni eu perfformiadau gorau ac maent wedi mynd i’r afael yn llwyr â rhaglen pêl-droed ac addysg rhagorol y coleg.

“Yn amlwg llongyfarchiadau mawr i Jay sydd wedi cael ei enwi’n gapten y tîm ar gyfer y gêm sydd ar y gweill; rydym yn falch iawn ohono. Rydym yn edmygu ei ymrwymiad a’i  aeddfedrwydd “.

Colegau Cymru v Awstralia Dydd Mercher 16 Ionawr

Ysgolion Cymru v Awstralia Dydd Iau, 17 Ionawr

Bydd y ddwy gêm yn cael eu chwarae yng Nghlwb Pêl-droed Met Caerdydd.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau