Palladium Training

Gwella a rhyddhau potensial unigolion, timau a sefydliadau er mwyn gwneud gwahaniaeth.

Gwybodaeth am Palladium Training

Mae Palladium yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a grwpiau, yn cynnwys Uwch Reolwyr, Rheolwr Gweithrediadau, Arweinwyr Tîm a Staff ar draws gwahanol ddisgyblaethau swyddogaethol.

A ninnau’n ddarparwyr arweinyddiaeth a rheolaeth brwd, rydyn ni wedi gweithio gyda’r sector cyhoeddus a phreifat. Rydyn ni wedi personoli ein rhaglenni i ddiwallu anghenion unigolion a chynorthwyo cynrychiolwyr i gyflawni canlyniadau – rhai personol/ tîm a/neu sefydliadol.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau