PCR Global

Mae PCR Global yn cynnig hyfforddiant proffesiynol a gwasanaethau rheoli risg i gynorthwyo sefydliadau sy’n dymuno datgloi a datblygu potensial o fewn eu gweithlu.

Gwybodaeth am PCR Global

Mae PCR Global wedi ymrwymo i ddarparu cymorth a chyfarwyddyd arbenigol. Drwy brofiad ac arbenigedd, ein nod ydy cynghori a chynorthwyo i gynnig datrysiadau rheoli risg ac i sicrhau ansawdd ac effeithiolrwydd y gwasanaeth a ddarperir.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau