Perfformwyr o Goleg y Cymoedd yn paratoi ar gyfer y ‘West End’

Mae grŵp talentog o berfformwyr o Gymoedd De Cymru yn paratoi i gyflwyno’u perfformiad o Macbeth i lwyfan y West End yn Llundain ar ôl creu argraff fawr ar sylfaenydd ‘Shakespeare for Schools Festival’ pan berfformion nhw yn lleol yn Aberdâr.

Perfformiodd dysgwyr cwrs Lefel 2 a 3 BTEC yn y Celfyddydau Perfformio o gampws Rhondda eu dehongliad o dair drama gan Shakespeare ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf ac roedd Chris Grace, sylfaenydd ‘Shakespeare for Schools’ – gŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y DU – yno yn eu gwylio. Creoedd eu perfformiad gymaint o argraff fel y gwahoddwyd yr egin actorion i fynd â’u cynhyrchiad i’r West End i gymryd yn nathliadau 400 mlwyddiant marwolaeth Shakespeare ac i nodi’r achlysur cynhelir digwyddiadau ar draws y DU.

Bydd y dysgwyr yn perfformio detholiad o Macbeth yn Noson Gala’r West End yn Theatr Piccadilly, Nos Lun Ebrill 18fed, ar gychwyn wythnos o ddathliadau a pherfformiadau. Cafodd y perfformwyr eu canmol am broffesiynoldeb a chreadigrwydd eu perfformiad yn Theatr y Coliseum, Aberdâr; Coleg y Cymoedd fydd yr unig goleg fydd yn perfformio ar y noson. Ar ben hynny, Coleg y Cymoedd ydy’r unig goleg o Gymru a gafodd gynnig y cyfle hwn gan ‘Shakespeare for Schools’.

Dywedodd Megan Dimond, 18 oed o Dreorci, sy’m chwarae rhan Lady Macbeth: “Mae hwn yn gyfle gwych i mi fynd i’r West End i berfformio yn Theatr nodedig y Piccadilly. Mae’r cyfleoedd dw i wedi’u cael yn ystod fy amser ar y cwrs wedi bod yn anhygoel. 

“Petawn i heb ddewis cwrs BTEC yn  y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg y Cymoedd, fyddwn i ddim wedi gallu datblygu fy ngyrfa mor gynnar yn fy addysg. Dw i’n edrych ymlaen yn awchus at ddiwrnod y perfformiad!”

Mae ‘Shakespeare for Schools’ yn cynnig cyfle i ddysgwyr ledled y DU i berfformio ystod o ddehongliadau Theatr Dawns Gorfforol o ddramau enwocaf Shakespeare ar y llwyfan. Bu Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn gweithdai tiwtoriaid a dysgwyr yn ogystal â pherfformiadau llawn, drwy Ŵyl ‘Shakespeare for Schools’ gyda’r nod o gyflwyno’u dysgwyr i lwyfan proffesiynol.

Dywedodd pennaeth Coleg y Cymoedd, Judith Evans: “Rydyn ni mor falch o’n dysgwyr ar y cwrs Celfyddydau Perfformio am iddyn nhw gael eu gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad cenedlaethol mor nodedig. Mae eu gwaith caled a’u hymrwymiad yn eu perfformiadau wedi talu ar ei ganfed ac mae’r perfformiadau hynny yn destament i’r bobl ifanc dalentog yma yn y coleg ac ar draws De Cymru.”

Gallwch wylio darn o berfformiad o’r ddrama Macbeth gan ddysgwyr Coleg y Cymoed yma: https://www.youtube.com/watch?v=x6_MVTquEKs

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau