Prentis Cyfrifeg ar restr fer am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae un o ddysgwyr Coleg y Cymoedd wedi ei gynnwys ar restr fer genedlaethol ym maes cyfrifeg am yr ail flwyddyn yn olynol ar ôl plesio’r beirniaid gyda’i sgiliau a’u frwdfrydedd dros y diwydiant.

Cyrhaeddodd Jordan Harley, prentis lefel 4 y cwrs Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) yn y coleg, y rhestr fer eleni yn y categori Technegydd Cyfrifon o Wobrau Cyllid Cymru (Finance Awards Wales), sy’n cydnabod a dathlu talentau gweithwyr proffesiynol byd cyllid yng Nghymru.

Mae gan y dysgwyr galluog brofiad o ennill, gan iddo gipio’r wobr gyntaf yn yr un maes yn 2021. Ei obaith nawr ydy ail-adrodd y gamp eto eleni. 

Penderfynodd rheolwr Jordan ei gynnig am y wobr eto ar ôl gweld ei holl waith caled ac ymroddiad yn ystod ei brentisiaeth. 

Ac yntau’n astudio busnes yn y brifysgol yn wreiddiol ar ôl cwblhau ei bynciau Lefel A, bu Jordan yn agored i nifer o fodiwlau cyfrifeg yn ystod ei radd a’i hysbrydolodd i ddilyn gyrfa yn y sector. Yna penderfynodd ddilyn ei angerdd newydd a chofrestru ar brentisiaeth cyfrifeg yng Ngholeg y Cymoedd.

Yn dilyn cyhoeddi’r rhestr fer, i gael siawns o ennill, bydd yn rhaid i Jordan nawr baratoi cyflwyniad i egluro pam y dylai ennill y wobr a chymryd rhan mewn cyfweliad gyda’r panel beirniaid a fydd yn cael ei gynnal cyn y seremoni.

Bydd enillwyr pob categori yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ar Fehefin 24ain.

Dywedodd Jordan: “Pan gefais fy enwebu a fy rhoi ar restr fer y wobr gyntaf, allwn i ddim credu’r peth. Roeddwn i’n eithriadol o falch. Roedd cyflwyno i banel o feirniaid yn brofiad brawychus ond gwych. Mae wedi datblygu fy sgiliau ac roedd yn deimlad braf i gael cydnabod fy ngwaith caled.

“Yn dilyn fy llwyddiant y llynedd, meddyliais ‘beth am wneud cais eto?’ Rwyf wrth fy modd fy mod unwaith eto wedi cyrraedd y rhestr fer ac yn edrych ymlaen at y rowndiau terfynol.”

Wrth edrych ymlaen, mae Jordan yn gobeithio cwblhau cwrs achrededig gyda Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) ar ôl ei brentisiaeth cyn cymryd swydd amser llawn mewn cwmni cyfrifeg.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau