Rhai o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng-Cymraeg.

Rhai o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng-Cymraeg. Cyllidwyd y cwrs gan arian o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Athro o Ysgol Gyfun Rhydywaun oedd wedi darparu’r cwrs ag oedd wedi cymryd lle dros ddau ddiwrnod ar gampws Nantgarw. Dysgwyd y dysgwyr sut i wneud Adfywiad Cardioysgyfeiniol, i ddefnyddio diffibriliwr ac i ddodi pobl yn y safle argyfwng. Roedd y cwrs yn rhyngweithiol iawn ac roedd y dysgwyr wedi wir fwynhau.Byddan nhw’n elwa’n fawr drwy gael y cymhwyster ychwanegol yma sef Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle sydd wedi cael ei achredu.

 

Dwedodd Alison Jones, Pennaeth Datblygiadau’r Iaith Gymraeg yn y Coleg, ‘Dyn ni mor ddiolchgar i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu cefnogaeth i alluogi’r Coleg gynnig y cwrs diddorol a defnyddiol hyn. Bydd yn fantais i’n dysgwyr wrth iddynt ymgeisio am swyddi yn y sector Gofal ac yn ffordd wych iddynt gadw eu sgiliau Cymraeg hefyd’.

 

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau