Roedd yn wych gweld Alys Evans yn disgleirio yn rownd derfynol Worldskills UK

Roedd yn wych gweld Alys Evans yn disgleirio yn rownd derfynol Worldskills UK yn y Sioe Sgiliau yn Birmingham yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang. Eisoes yn enillydd Dysgwr y Flwyddyn VQ ynghyd â llawer o wobrau coginio – mae Alys yn parhau i syfrdanu â’i dyfalbarhad, ei sgil a’i hyder.

Mewn cystadleuaeth anodd, mae Alys wedi llwyddo sicrhau lle yn Sgwad Hir Worldskills ar gyfer Kazan 2019. Bydd yn rhaid i Alys gystadlu ag aelodau eraill o’r garfan hir er mwyn cael ei dewis ar gyfer tîm y DU sy’n mynd i Rwsia, ac mae’r Coleg yn edrych ymlaen at ei chefnogi.

Mae Cystadlaethau Sgiliau Cymru wedi cychwyn a chystadleuydd cyntaf Coleg y Cymoedd i gyrraedd rownd derfynol Cymru yw Rajan Singh. Bydd Rajan yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Coginio Cymru yng Ngholeg Llandrillo ym mis Chwefror 2018.

Hoffem ddwyn y cyfle hwn i ddymuno’n dda i holl gystadleuwyr Coleg y Cymoedd yn eu cystadlaethau Sgiliau sydd ar y gweill. Bydd rhagor o newyddion yn fuan iawn!

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau