Seren plymio, Ruben Duggan, yn cyrraedd rownd derfynol WorldSkills UK

Mae plymwr dawnus ar brentisiaeth, Ruben Duggan, 20, wedi cyrraedd rowndiau terfynol cenedlaethol cystadleuaeth WorldSkills UK eleni.

Cyhoeddwyd Ruben, sydd ar hyn o bryd yn astudio Diploma Plymio NVQ Lefel 3 yng Ngholeg y Cymoedd, yn un o wyth i gyrraedd y rownd derfynol a fydd yn cystadlu yng nghategori plymio’r gystadleuaeth yng Ngholeg Middlesbrough ym mis Tachwedd.

Mae WorldSkills UK yn rhaglen ddatblygu genedlaethol sy’n seiliedig ar gystadlu. Fel rhan o’r rhaglen mae dysgwyr o bob rhan o’r wlad yn profi eu sgiliau ac yn cystadlu mewn amrywiaeth o heriau yn seiliedig ar eu set sgiliau. O osod brics a pheirianneg, i gyfrifeg, trin gwallt a TG, ymdrinnir â dros 50 o gategorïau, gyda phob un yn cynnwys cymysgedd o sgiliau technegol ac addysgol gyda’r nod o arddangos arfer gorau yn y maes.

Bydd gan gystadleuwyr sy’n gwneud argraff yn ystod y rowndiau terfynol siawns o gynrychioli’r DU yn y Gemau Olympaidd Sgiliau yn Ffrainc yn 2024.

Sicrhaodd Ruben ei le ar ôl curo 14 o gystadleuwyr eraill i gipio teitl rhanbarthol Cymru yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ym mis Mai. Daw ei lwyddiant wedi iddo gael ei goroni’n Blymwr Dan Brentisiaeth y DU yng nghystadleuaeth Prentis y Flwyddyn HIP 2022 yn gynharach eleni.

Wrth siarad am y cyflawniadau, dywedodd Lee Perry, Darlithydd Plymio yng Ngholeg y Cymoedd: “Dyma’r tro cyntaf erioed inni weld dysgwr plymio yn cyrraedd cyn belled â hyn mewn cystadleuaeth World Skills. Mae’n llwyddiant mawr ac yn gyflawniad anghredadwy i Ruben a’r coleg. Mae gan Ruben lu o gyflawniadau i’w enw, ar ôl ennill cyfres o gystadlaethau gan gynnwys, yn fwyaf diweddar, Plymwr dan Brentisiaeth y Flwyddyn HIP, sy’n dangos ei waith caled a’i sgiliau hynod. Ni allwn aros i weld beth arall y gall Ruben ei gyflawni.”

Bydd 10 o ddysgwyr eraill o Goleg y Cymoedd yn ymuno â Ruben, gan gyrraedd rowndiau terfynol y gystadleuaeth yn y categorïau canlynol: Jacob Smith a Matthew Lawrence (Seiber Ddiogelwch); Shaun Bennett, Kaleb Szymanski, Bence Kormos a Cameron Forbes (Cynnal a Chadw Awyrennau); Ella Johnson (Sgiliau Sylfaenol: Arlwyo); Zack Morris, Lewis Hart, Cole Peters (Systemau Rhwydwaith – Gweinyddydd).

Bydd dros 500 o bobl o bob rhan o’r DU yn cymryd rhan yn y rowndiau terfynol cenedlaethol, sef cystadleuaeth am wobrau aur, arian ac efydd ym mhob categori. Bydd y rowndiau terfynol yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y DU drwy gydol mis Tachwedd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau