Taith o gwmpas y Feithrinfa

Rydyn ni wedi ein lleoli ar Gampws Ystrad Mynach. Adeiladwyd ein Meithrinfa at y pwrpas yn 1994 ac fe’i hagorwyd yn swyddogol ym mis Chwefror 1995.

Mae derbynfa yn arwain at y brif feithrinfa, y gellir ei chyrraedd drwy ddrws diogel wedi’i gloi â chod diogelwch. Yn yr ardal yma caiff eiddo’r plant ei storio, a gallwch weld y prif hysbysfwrdd ar gyfer rhieni, staff, lluniau proffil a thystysgrifau staff.

Mae hyn yn arwain at ardal chwarae’r plant (plant rhwng 18 mis a dwy a hanner oed). Ochr yn ochr â’r ystafell yma mae ardal i’r plant gysgu os ydyn nhw’n dymuno.

Gerllaw ystafell y plant bach mae cegin y feithrinfa lle mae prydau a byrbrydau maethlon ffres yn cael eu paratoi a’u gweini.

Mae gan ystafell y babanod (babanod rhwng 10 mis a 18 mis oed) ardal ar gyfer chwarae, bwyta a chysgu gyda drysau dwbl yn arwain at ran ddiogel o ardd y feithrinfa. Mae ardal newid cewynnau ar wahân wedi’i gosod wrth ochr ystafell y babanod. Dilynir amserlenni babanod unigol ar gyfer bwydo a chysgu.

Mae’r ystafell cyn-ysgol (ar gyfer plant rhwng dwy a hanner a phump oed) wedi’i lleoli yng nghefn adeilad y feithrinfa ac yn arwain at yr ystafell ymolchi a’r ardaloedd tai bach ar gyfer y plant meithrin.

Gardd – mae ganddon ni ardd ddiogel gyda gorchuddion haul, lloriau diogelwch ac ardal laswelltog.

Mae teledu cylch cyfyng ym mhob ardal

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau