The Construction Hub Academy

Credwn mai’r elfennau allweddol o waith tîm llwyddiannus ydy ymddiriedaeth ac arweinyddiaeth effeithiol, a ffocws ar nodau cyffredin, gyda chyd-gyfrifoldeb ar gyfer llwyddiant.

Gwybodaeth am The Construction Hub Academy

Mae Academi Hwb Adeiladu yn dod â chasgliad o bobl ryfeddol at ei gilydd sydd â chyfoeth o brofiad yn cyflenwi prosiectau a datblygu perthynas hirdymor gyda chleientiaid.

Yn syml, ein nod ydy datblygu cysylltiadau dros y blynyddoedd gyda’n cleientiaid y mae gennym feddwl mawr ohonyn nhw, drwy gynnal peirianneg sail arbenigol a sifil i’r safon uchaf gyda phrosesau manwl i sicrhau ansawdd, o’r gwerth gorau, tra’n sicrhau bod iechyd a diogelwch yn flaenllaw yn ein gweithgareddau.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau