Thomas Morgan.

Mae bachgen ifanc yn ei arddegau o’r Coed Duon ar y ffordd i wireddu ei freuddwyd o fod yn fferyllydd ar ôl ennill rhagoriaeth* yn ei gymhwyster gwyddoniaeth gymhwysol yng Ngholeg y Cymoedd, gan sicrhau ei le ar gyfer astudio Fferylliaeth ym Mhrifysgol Glasgow.

Datblygodd Thomas Morgan, 19 oed, frwdfrydedd dros bynciau Bioleg a Fferylliaeth yn ystod ei astudiaethau yn y coleg ac wrth ei fodd yn gwneud arbrofion yn y labordy. Roedd e wedi’i gyfareddu gyda’r modd y mae’r corff yn ymateb i gynhyrchion fferyllol a phenderfynodd mai dyma fyddai ei lwybr: Dywedodd “Ymchwiliais i ba yrfa oedd yn bosibl i mi a des ar draws Fferylliaeth gan ei fod yn gyfuniad perffaith o Gemeg a Bioleg. Dw i’n credu mai hwn ydy’r llwybr gorau a allai fy helpu i gael effaith ar fywydau pobl.”

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau