Thomas yn helpu taro goleuni

Cwblhaodd Thomas Eyre, 22, sy’n dod yn wreiddiol o Goed Duon ond sydd bellach yn byw yn Ninbych-y-pysgod, ei Brentisiaeth Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol yng Ngholeg y Cymoedd. Dewisodd y cwrs gan fod ganddo ddiddordeb ym mhob agwedd ar beirianneg ac mae gan y coleg enw da am gyflwyno sgiliau peirianneg.

Sefydlodd y brentisiaeth etheg waith dda ac amlygodd bwysigrwydd gweithio mewn tîm, ochr yn ochr â’r agweddau technegol. Hefyd, roedd yn gyfle i ddefnyddio sgiliau datrys problemau mewn amgylchedd heriol.

Ar hyn o bryd mae Thomas yn gweithio fel Technegydd Peirianneg Goleudy gyda Trinity House lle mae’n gyfrifol am agweddau peirianneg drydanol a mecanyddol yr holl oleudai a chymhorthion mordwyaeth ar arfordir gorllewinol y DU. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau ar y tir ac ar y môr mewn mannau anghysbell ysblennydd.

Wrth siarad am ei brentisiaeth dywedodd Thomas “Byddwn yn argymell Coleg y Cymoedd a phrentisiaethau i bobl eraill. Mae’n cynnig cyfleoedd gwych i allu astudio mewn amgylchedd diogel da, gyda chyfleusterau peirianneg da iawn a staff cefnogol sydd â chefndir ym maes peirianneg. Mae’r brentisiaeth wedi rhoi’r cyfle gwych hwn imi gael gyrfa yn yr amgylchedd rwy’n ei fwynhau ac yn ffynnu ynddo.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau