Three talented Coleg y Cymoedd footballers will be playing on the international field after being selected to represent their country. Players Joseph Evans, Joshua Maksimovic and Samuel Jones have been selected to represent Wales Colleges and Schools in the competitive international campaign. Joseph and Joshua, who study Level 3 Sport, and Samuel, who studies A levels, will be competing against all the home nations travelling to Scotland and Northern Ireland to compete in the Centenary Shield alongside players from across Wales. Josh has been selected to participate in the prestigious Roma Caput Mundi competition involving international teams from across Europe that Joe played in last year. Joseph (18 from Beddau) plays Centre Back, Joshua (17 from Llantwit Fardre) plays Centre Forward and Samuel (18 from Pontypridd) plays on the Wing for the Coleg y Cymoedd Nantgarw Football first team. Alongside the college football academy all three learners play for Cambrian & Clydach Football Club for the firsts and the Youth team with Joshua and Samuel also having been selected for the FAW Academy team. Sport tutor on the football pathway Al Lewis said: “All the coaching staff are delighted with these honours. They are the product of lots of hard work and great attitude by the boys who have fully committed to the college football programme.” Winger Samuel Jones said: “Coleg y Cymoedd has given me great opportunities. I really enjoy playing for the team as the standard is high and it’s a fantastic team atmosphere. I was really surprised to be chosen to play for Wales Colleges and Schools in this competition abroad and am really looking forward to the experience.” The Sports Academy at Coleg y Cymoedd allows learners to split their time between working towards relevant qualifications and improving their skills on the field. The college has also recently launched an Elite Female Football Academy with the Football Association of Wales based at the Ystrad Mynach campus. Find out about Coleg y Cymoedd sport courses here: www.cymoedd.ac.uk/courses/subject-areas/sport.aspx

Mae tri o bêl-droedwyr talentog Coleg y Cymoedd wedi eu dewis i chwarae i dîm rhyngwladol sy’n cynrychioli Cymru eleni.

Bydd Joseph Evans, Joshua Maksimovic a Samuel Jones yn gwisgo crysau Colegau ac Ysgolion Cymru mewn twrnameint rhyngwladol.

Bydd Joseph a Joshua, sy’n astudio Chwaraeon Lefel A, a Samuel, sy’n gwneud ei bynciau Lefel A, yn cystadlu yn erbyn gwledydd eraill Prydain ac yn teithio i’r Alban a Gogledd Iwerddon i gystadlu yng ngornest Tarian y Canmlwyddiant (Centenary Shield) ynghyd â chyd-bêl-droedwyr o bob cwr o Gymru.  

Mae Josh wedi’i ddewis i gymryd rhan hefyd yng nghystadleuaeth fawr Roma Caput Mundi fydd yn cynnwys timau led-led Ewrop, gornest y bu Joe yn rhan ohoni’r llynedd.

Mae Joseph (18 o’r Beddau) yn chwarae fel Cefnwr Canol, tra bod Joshua (17 o Lanilltud Faerdref) yn Flaenwr Canol a Samuel (18 o Bontypridd) yn chwarae ar yr Asgell i Dîm Pêl-droed cyntaf Coleg y Cymoedd Nantgarw.

Yn ogystal â chwarae i academi pêl-droed y coleg, mae’r tri hefyd yn chwarae i Glwb Pêl-droed Cambrian & Clydach, gan ymddangos dros y tîm cyntaf a’r un ieuenctid. Mae Joshua a Samuel hefyd wedi’u dewis i dîm academi Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Dywed eu tiwtor chwaraeon, Al Lewis: “Mae’r holl staff hyfforddi yn falch iawn o’r anrhydeddau hyn. Maen nhw’n cynrychioli llawer o waith caled ac agwedd wych y bechgyn, sydd wedi ymroi’n llwyr i raglen pêl-droed y coleg.”

Meddai’r asgellwr Samuel Jones: “Mae Coleg y Cymoedd wedi rhoi cyfleoedd ardderchog i mi. Rydw i’n gwir fwynhau chwarae i’r tîm gan fod y safon yn uchel ac mae yna awyrgylch ffantastig ymhlith aelodau’r tîm. Roeddwn wedi fy synnu mod i wedi fy newis i chwarae i Golegau ac Ysgolion Cymru yn y gemau tramor a rydw i’n edrych ymlaen i gael y profiad.”

Mae Academi Chwaraeon Coleg y Cymoedd yn caniatáu i’r dysgwyr rannu eu hamser rhwng gweithio ar gyfer cymwysterau perthnasol a gwella eu sgiliau ar y cae chwarae. Mae’r coleg hefyd wedi lansio Academi Pêl-droed Elit i Ferched yn ddiweddar gyda Chymdeithas Pêl-droed Cymru, sydd wedi ei leoli ar gampws Ystrad Mynach.

I ganfod rhagor am gyrsiau chwaraeon Coleg y Cymoedd cliciwch yma:   www.cymoedd.ac.uk/courses/subject-areas/sport.aspx

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau