Uwch Dîm Arwain Coleg y Cymoedd yn cefnogi Pride

Mae’r Uwch Dîm Arwain yn y Coleg, yn cydnabod y rhwystrau y mae pobl LHDT yn eu hwynebu yn aml. Gwyddom y gall darparu gwasanaeth gyda dealltwriaeth o brofiadau LHDT wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl LHDT.

Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae’r coleg wedi cyflawni’r canlynol dros gydraddoldeb LHDT:

– Safle 202 ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall (cynnydd o 162 safle o’i gymharu ag y llynedd)

– Sefydlu rhwydwaith Staff LHDT + Coleg (Amity)

– Datblygu ystod o bolisïau a dogfennau cyfarwyddyd sy’n cefnogi ein staff a dysgwyr LHDT, gan gynnwys gwybodaeth am sut y gall pob un ohonom fod yn gynghreriad i’n cydweithwyr.

– Cyd-gynnal Rhaglen Cynghreriaid Traws gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf, a drefnwyd gan Stonewall

– Cyfranogi mewn ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol a digwyddiadau codi ymwybyddiaeth

РParhau i gydweithio ̢ Pride Cymru a Stonewall

– Cyfranogiad ym Mhenwythnos Mawr Pride, Caerdydd (25 a 26 Awst).

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth: Hoffwn ddiolch i’n holl weithwyr am eu cefnogaeth a’u hymrwymiad i sicrhau bod pob unigolyn LHDT yn cael eu derbyn yn ddieithriad yn ein Coleg, fel lle i weithio ac astudio.

Edrychwn ymlaen at ddatblygu ein cydraddoldeb ac amrywiaeth er budd pawb a’n hymglymiad parhaus â Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau