Y Cymoedd yn bencampwyr rygbi yn erbyn eu hen elynion

Mae dysgwyr a staff Coleg y Cymoedd yn dathlu buddugoliaeth sgwad rygbi dan 18 y coleg am yr ail flwyddyn yn olynol dros eu hen elynion Coleg Sir Gâr wrth ennill ym mhencampwriaeth 2016 y Colegau dan Undeb Rygbi Cymru.

Daeth y fuddugoliaeth ysgubol rhwng sgwadiau’r ddau goleg ar Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd – a dyma’r pedwerydd tro i’r ddau dîm wynebu’i gilydd.

Mewn gem dynn, gadwodd y cefnogwyr ar ymyl eu seddau nes i Goleg y Cymoedd ymestyn y bwlch rhwng y ddau dîm i fod yn 20 pwynt, y sgôr terfynol oedd 44-24. Hon oedd yr ail fuddugoliaeth olynol i’r Cymoedd dros Goleg Sir Gâr.

Mae’r canlyniad yn goron ar y tymor mwyaf llwyddiannus i Goleg y Cymoedd ers ffurfio’r tîm yn 2013, pan unodd Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad Mynach. Yn ogystal â chyrraedd y rownd derfynol yn Stadiwm y Principality, llwyddodd ail dîm y coleg i gyrraedd rowndiau cyn-derfynol Cwpan Colegau Prydain.

Yn ei ymateb i’r fuddugoliaeth a pherfformiad gwych y sgwad hyd yma, dywedodd Clive Jones, cyfarwyddwr rygbi Coleg y Cymoedd:

“Bu 2015-16 yn flwyddyn lwyddiannus arall i’r rhaglen rygbi a rydyn ni’n hynod falch o fod wedi cadw’r pencampwriaeth dan 18 oed.”

“Mae ymroddiad a gwaith paratoi’r bechgyn wedi bod yn eithriadol. Adlewyrchwyd yr ymroddiad gan i rai gael eu dewis yn y timau rhanbarth a chenedlaethol gyda 7 chwaraewr yn ennill capiau dros Gymru. 

Yn Academi Rygbi’r Coleg mae’r bechgyn yn cael hyfforddiant rygbi arbenigol, dysgu sut i ddadansoddi’r gêm ac am gryfhau a chyflyru i fod ar eu gorau. Fodd bynnag, mae Academi’r Coleg yn sicrhau bod y dysgwyr rygbi yn cael eu paratoi’n academaidd rhag ofn na fydd gyrfa yn eu haros ym myd rygbi.

Ychwanegodd Clive Jones: Er mod felys ydy cyrraedd tair ffeinal, mae’n fwy pleserus gweld y chwaraewyr yn llwyddo hefyd yn eu dysg. Mae’n dangos fod y rhaglen yn llwyddo ar y maes ac oddi arno. Rydyn ni’n pwysleisio fod angen i’r bechgyn hyn ddatblygu’r doniau a’r gwerthoedd fydd yn gefn iddyn nhw yn y dyfodol, boed hynny ym myd addysg, gwaith neu rygbi proffesiynol.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau