Y meistr y tu ôl i siocled y ffilm Wonka yn dod i Goleg y Cymoedd i ysbrydoli’r cenhedlaeth nesaf o ddysgwyr Creadigol

Mae’r siocledwr byd-enwog o Gymru, sydd y tu ôl i greadigaethau siocled rhyfeddol ffilm newydd Timothée Chalamet, Wonka, wedi ymweld â dysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd i sôn am yr hyn sydd ei angen i droi diddordeb yn broffesiwn.

Ymunodd Gabriella Cugno, sy’n enedigol o Gaerdydd, ac y cyfeiriwyd ati fel Willy Wonka go iawn, â dysgwyr creadigol ac arlwyo ar gampws Nantgarw’r coleg i drafod ei gyrfa ddisglair a rhannu cyngor i ddarpar siocledwyr a gwneuthurwyr propiau.

Tynnwyd y lluniau hyn gan RLPHOTOGRAPHYWALES

Yn ystod ei hymweliad, siaradodd Gabriella â 50 o ddysgwyr a oedd yn astudio cyrsiau creu propiau, y celfyddydau, effeithiau arbennig ac arlwyo, i drafod ei thaith gyrfa, sut y daeth i weithio ar y ffilm boblogaidd, a’r broses o greu propiau bwytadwy trawiadol ar ei chyfer. Fel rhan o’i gwaith ar y cynhyrchiad, dyluniodd a chreodd Gabriella dros 2,000 o ddarnau cywrain, gan orchuddio popeth o gwpanau te a madarch i risgl coed a blodau.

Cynhaliodd y cogydd siocled a chrwst arobryn sesiwn holi-ac-ateb gyda’r dysgwyr a mynd ar daith o amgylch cyfleusterau’r coleg. Cafodd y dysgwyr gyfle hefyd i ddangos eu gwaith i Gabriella a chael ei hadborth proffesiynol.

Gyda CV anhygoel, treuliodd Gabriella dros 15 mlynedd yn gweithio mewn bwytai, patisseries, chocolateries  a gwestai pum seren byd enwog cyn i’w gyrfa ei harwain i Warner Bros Studios UK. Gyda chefndir yn y celfyddydau creadigol ac arlwyo, teimlai Gabriella mai gweithio ar y ffilm Wonka oedd y ffordd berffaith i uno ei dau ddiddordeb.

Dywedodd Gabriella: “Rwyf bob amser wedi bod ag angerdd am fwyd a chelf, ac rwy’n teimlo bod y ddau ohonynt yn gysylltiedig. Gyda digon o ddychymyg a’r sgiliau cywir, gallwch greu rhywbeth anhygoel o’r ddau, ac rwyf wrth fy modd â’r broses greu honno. Roedd gweithio ar Wonka yn brofiad anhygoel gan ei fod wedi fy ngalluogi i gyfuno fy nghefndir artistig a chariad at siocled gan fod rhaid i mi feddwl yn greadigol am sut roeddwn i’n mynd i drosi’r syniadau o’r sgript yn realiti.

Heddiw, ochr yn ochr â chreu ei siocledi blasus ei hun, mae’n dysgu dosbarthiadau meistr, yn ymgynghori, yn darparu siocledi ar gyfer digwyddiadau ac yn gweithio’n uniongyrchol gyda chynhyrchwyr coco i ddatblygu ryseitiau.

Wrth siarad am ei hymweliad â Choleg y Cymoedd, dywedodd Gabriella: “Mae wedi bod yn braf iawn cysylltu â phobl ifanc sydd am gael gyrfaoedd creadigol a’u hysbrydoli gyda fy siwrnai fy hun. Rydw i eisiau iddyn nhw wybod bod bod yn greadigol yn wych ac rydw i eisiau rhoi sicrwydd iddyn nhw bod llawer o gyfleoedd gwych ar gael yn y diwydiannau creadigol, p’un a ydyn nhw eisiau bod yn gogydd, creu propiau ar gyfer ffilmiau neu fod yn artistiaid!

“Pan oeddwn i’n iau, roeddwn i’n teimlo nad oedd bod yn greadigol yn cael ei ddathlu ddigon. Yn bendant roedd mwy o ffocws ar fod yn academaidd, sydd wrth gwrs yn wych hefyd, ond nid oeddwn yn teimlo bod gennyf unrhyw fodelau rôl ar gyfer y llwybr yr oedd gennyf ddiddordeb ynddo. Byddwn wedi bod wrth fy modd yn cael cogydd crwst neu wneuthurwr propiau yn dod i mewn i siarad â mi pan oeddwn yn yr ysgol i ddangos i mi fod fy swydd ddelfrydol yn bosibl.

“Rwyf wedi bod wrth fy modd yn rhannu fy mhrofiad gyda’r dysgwyr hyn a’u cynghori ar eu camau nesaf, gan eu cyfeirio at bobl a sefydliadau a all helpu. Rwy’n gobeithio y byddaf yn eu gadael yn cael eu hysbrydoli i gredu ynddynt eu hunain a gweithio’n galed er mwyn llwyddo.”

Dywedodd Lisa Purcell, Pennaeth Cynorthwyol Profiad y Dysgwr yng Ngholeg y Cymoedd: “Mae wedi bod yn wych croesawu Gabriella i Goleg y Cymoedd. Fel rhywun mor adnabyddus ac uchel ei pharch yn ei maes, mae ein dysgwyr wedi bod yn edrych ymlaen at ddysgu ganddi a darganfod sut aeth hi o bobi pice ar y maen pan oedd hi’n ifanc i weithio ar un o ffilmiau mwyaf y sgrin fawr. Mae Gabriella yn ysbrydoliaeth fawr i’n dysgwyr, gan ddangos sut, gyda chymhelliant a dyfalbarhad, y gallwch chi wir droi eich diddordebau yn yrfa rydych chi’n ei charu.”

Ewch i wefan Gabriella Cugno: https://gabriellacugno.com

Darganfyddwch gyrsiau Creadigol yng Ngholeg y Cymoedd: www.cymoedd.ac.uk

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau