Ymweliad Llysgennad Oxbridge Cymru â Choleg y Cymoedd

Dewiswyd Tîm Peirianneg Coleg y Cymoedd, Caerdydd i fynd drwodd i rownd derfynol Gwobrau Pearson am Addysgu 2014

Dewiswyd Tîm Peirianneg Coleg y Cymoedd, Caerdydd, i fynd drwodd i rownd derfynol Gwobrau nodedig Addysgu Pearson.

Dewiswyd y rhai i fynd i’r rownd derfynol o blith 20,000 o enwebiadau eleni ac mae’r Tîm peirianneg yn ymuno â rhestr o athrawon eithriadol sy’n sêr eu proffesiwn.

Bydd y rhai sydd yn y rownd derfynol yn clywed enwau buddugwyr Gwobrau Pearson am Addysgu ar ddiwrnod Diolch i Athrawon, 16 Mai 2014.

Sefydlwyd Gwobrau Pearson am Addysgu gan David (Arglwydd) Putnam yn 1999 i ddathu a chydnabod pobl broffesiynol addysgol nodedig.

Dywedodd yr actores Emma Thompson, enillydd Oscar a Llywydd y Gwobrau Addysg: ‘Dwi’n hynod o falch ac yn ei theimlo’n fraint o fod yn llywydd y gwobrau Addysgu. Mae fy nyled i’n fawr i fy athrawon gwych yn yr ysgol ac yn y brifysgol am yr hyn yr ydw i wedi ei gyflawni yn fy ngyrfa ac mae’n gyffrous i fod yn rhan o ddathlu’r proffesiwn pwysicaf ohonyn nhw i gyd.’

Dywedodd Rod Bristow, Llywydd Pearson UK: ‘Wrth gefnogi Gwobrau Pearson am Addysgu, cawn gyfle unigryw i gydnabod pobl broffesiynol nodedig y byd addysgu ar draws y DU. Mae Pearson yn credu mai dysgu gydol oes sydd wrth wraidd ei holl fodolaeth. Mae pob person ifanc yn haeddu’r cyfle gorau i ddatblygu yn eu bywydau drwy addsyg. Dyna’r rheswm pam y credwn ei bod yn hanfodol bwysig i gydnabod athrawon ysbrydoledig am eu hymrwymiad i addysgu a dysgu a gwella cyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf.’

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau