Yngynghoriad Coleg y Cymoedd ar eu Cynllun Iaith Gymraeg

Teithiodd pedwar o fyfyrwyr cwrs Coginio Proffesiynol Coleg y Cymoedd yn Ystrad Mynach i Ogledd Cymru i gystadlu ym Mhencampwriaethau Sgiliau Coginio Cymru eleni.

Bu’r tîm, Bethan Stephens, Paige Ellis, Ieuan Hall a Liam Dare, yn arddangos eu sgiliau yn erbyn dysgwyr o golegau eraill ar hyd a lled Cymru, ac fe enillon nhw gasgliad da o fedalau.

Cafodd pob cogydd ei brofi yn y gegin a’r bwyty, gan ddangos eu sgiliau yn ymestyn o ‘dorri llysiau’ hyd at ‘osod bwrdd’, oedd hefyd yn cynnwys plygu napcyn.

Yn ôl eu Tiwtor Lletygarwch ac Arlwyo, Ian Presgrave: “Mae’r gystadleuaeth yn brofiad da i’r rhai sy’n dysgu, gan ei bod yn brawf o’u stamina i weithio dan bwysau, ac yn eu paratoi ar gyfer gwaith mewn ceginau a bwytai go iawn. Dwi’n gwybod eu bod i gyd yn nerfus o weithio o flaen pobl eraill ac yn erbyn y cloc. Ond fe wnaethon nhw’n dda iawn a chael adborth ardderchog gan rai o gogyddion amlycaf Cymru, oedd yn gweithredu fel beirniaid. Roeddwn i’n hynod falch o’r Tîm.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau