Yn ôl

Y Corff Llywodraethol

Daw 20 aelod o Gorff Llywodraethol Coleg y Cymoedd o nifer o feysydd amrywiol, yn cynrychioli'n fras y gymuned y mae'n ei gwasanaethu.

Daw aelodau'r Corff Llywodraethol o fyd busnes neu fywyd cyhoeddus ac yn eu sgil ystod o sgiliau /arbenigedd sy'n bwysig i ddatblygiad a dyfodol Coleg y Cymoedd.

Mae'r Corff Llywodraethol yn gyfrifol am y canlynol:-

a) Penderfynu ar natur a chenhadaeth addysgol y sefydliad ac i oruchwylio'i weithgareddau;

b) Defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau, hyfywedd y sefydliad a'r Gorfforaeth ac yn gyfrifol am ddiogelu eu hasedau;

c) Cymeradwyo amcangyfrifon blynyddol o incwm a gwariant;

d) Penodi, graddio, atal rhag gweithio, diarddel a phenderfynu cyflogau ac amodau gwasanaeth deiliaid uwch swyddi a Chlerc y Gorfforiaeth;

e) Sefydlu fframwaith ar gyfer cyflogau ac amodau gwasanaeth holl aelodau eraill y staff;

Gellir cael ystod o wybodaeth am y Corff Llywodraethol a hynny'n cynnwys cofnodion cyfarfodydd drwy wneud apwyntiad yn y Swyddfa Weithredol ar Gampws Nantgarw. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Jennifer Owen, Swyddog y Drefn Lywodraethol, Coleg y Cymoedd, Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd. CF15 7QY jennifer.owen@cymoedd.ac.uk

 

Aelodaeth

Mae Coleg y Cymoedd yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un â diddordeb i fod yn aelodf o'r Corff Llywodraethol pan fydd lle gwag.

Anfonwch gopi o'ch CV at:- Jennifer Owen, Swyddog y Drefn Lywodraethol, Coleg y Cymoedd, Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd. CF15 7QY jennifer.owen@cymoedd.ac.uk

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa