Llwyddiant  Dysgwyr 2023


Coleg y Cymoedd yn sicrhau’r canlyniadau arholiadau gorau erioed ac yn torri’i record gyda derbyniadau i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt

Mae wedi bod yn flwyddyn arall o ganlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol rhagorol yng Ngholeg y Cymoedd wrth i’r coleg ddathlu tri chynnig trawiadol i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a’i nifer uchaf erioed o gynigion gan brifysgolion Grŵp Russell. Darllenwch y stori lawn yma

Dyma rai straeon am lwyddiant  ein dysgwyr

Carys Lewis

Oed: 18

Yn byw yn: Pontypridd

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd:  AS/A2 cemeg, mathemateg a ffiseg

A*, A*, A*

Yn paratoi i fynd i astudio Cemeg yng ngholeg Caerwysg yn Rhydychen fis Medi eleni ar ôl ennill y graddau uchaf

Jacob Jones

Oed: 18

Yn byw yn: Pontypridd

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: AS/A2 ffiseg, mathemateg, mathemateg pellach a chemeg

A*, A*, A*, A*

Gan gadarnhau ei le i astudio ffiseg yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen


Jakob Chukoury

Oed: 18

Yn byw yn: Caerphilly

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd:  AS/A2 Sociology, cymdeithaseg, daearyddiaeth, troseddeg a Bagloriaeth Cymru

A*, A, B

Sicrhaodd ei le i astudio Ymchwiliad Fforensig ym Mhrifysgol De Cymru

Luc Jones

Oed: 22

Yn byw yn: Quakers Yard

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: AS/A2 mathemateg, mathemateg bellach a ffiseg

A*, A*, A*

Bellach yn edrych ymlaen i ddechrau gyrfa mewn cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caergrawnt ym mis Medi.

Simone Bevan

Oed: 38

Yn byw yn: Llanelli

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd:  Diploma Lefel 3 mewn Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig

Rhagoriaeth

Dechrau ei busnes ei hun gan gynnig ystod o wasanaethau colur gan gynnwys paratoadau priodasol, coluro ‘glam’ a charnifal.

Ethan Tucker

Oed: 21

Yn byw yn: Aberdare

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Diploma Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol

Teilyngdod

Sicrhaodd ei le i astudio Celf Gemau ym Mhrifysgol De Cymru

Rhys Herbert

Oed: 18

Yn byw yn: Hengoed

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd:  Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai

Rhagoriaeth, Teilyngdod, Teilyngdod

Sicrhau lle i astudio troseddeg a chyfiawnder ieuenctid ym Mhrifysgol De Cymru.

Abbie Housler

Oed: 18

Yn byw yn: Pontypridd

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd:  AS/A2 yn busnes, daearyddiaeth a seicoleg

Sedi sicrhau swydd fel prentis gyfrifydd gyda Dŵr Cymru

Bethany Carter

Oed: 17

Yn byw yn: Y Rhondda

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol

Pas

Wedi sicrhau swydd ym mwyty ‘Fernery’ yn Y Grove yn Arberth, sy’n dal pedwar Roset yr AA

Lilia Simonov

Oed: 18

Yn byw yn: Hiwaun

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: AS/A2 Yn Daearyddiaeth, Cemeg a Mathemateg

Wedi sicrhau lle yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) i astudio Astudiaethau Daear

Harrison Rock

Oed: 18

Yn byw yn: Tonyrefail

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: AS/A2 yn Cemeg, Mathemateg a Bioleg

A*, A, A

Cymryd flwyddyn allan i weithio ar fferm gyda’r gobaith o astudio Milfeddygaeth un dydd

Omorinola Akintioye

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Lefel 3 Cyfrifiadura a TG

3 Rhagoriaeth

Wedi sicrhau lle ym Mhrifysgol Abertawe i astudio Cyfrifiadureg

Ali Asif

Oed: 18

Yn byw yn: Caerdydd

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: AS/A2 Troseddeg, Mathemateg a Gyfraith

A*, A, A

Yn mynd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd i astudio Peirianneg Meddalwedd

Rosie Adams

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: Lefel 3 mewn Gofal

Teilyngdod

Wedi sicrhau lle ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i astudio Seicoleg

Elise Greenway

Oed: 18

Yn byw yn: Tonypandy

Cwrs (Cyrsiau) a gwblhawyd: AS/A2 yn Llenyddiaeth Saesneg ac Iaith, seicoleg, Cymdeithaseg a bioleg

A*, A*, A*, B

Bydd yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau