Amdanom Ni

Ffurfiwyd Coleg y Cymoedd yn 2013, yn dilyn uno Coleg Ystrad Mynach a Choleg Morgannwg.

Mae dros 10,000 o ddysgwyr yn astudio yng Ngholeg y Cymoedd bob blwyddyn gyda safleoedd yn Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda (Llwynypia) ac Ystrad Mynach.

Mae’r Coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn amser a rhan amser o Lefel Mynediad i Radd mewn dros 15 o feysydd cwricwlwm.

Gan weithio mewn partneriaeth â mwy na 800 o gyflogwyr, mae tîm Gwasanaethau Busnes y Coleg yn cynnig ystod eang o brentisiaethau a phecynnau hyfforddiant masnachol wedi’u teilwra.

Mae’r Coleg wedi buddsoddi’n sylweddol yn ei gyfleusterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ymhlith y prosiectau unigryw mae adeilad Campws Nantgarw (campws £40 miliwn sydd wedi ennill gwobrau), Campws Aberdâr (campws £22 miliwn a agorwyd yn 2017) a chyfleusterau Gwaith Rheilffordd a Cherbydau Modur o’r radd flaenaf.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau