Swyddi

Mae Coleg y Cymoedd yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn Sir Rhondda Cynon Taf a Chaerffili gyda dros 800 o staff yn cael eu cyflogi

Rydym yn anelu at gael gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ymgeiswyr â chymwysterau addas o ystod eang o gefndiroedd i wneud cais ac ymuno â Choleg y Cymoedd.

SWYDDI GWAG PRESENNOL

Gellir cyrchu ein Ffurflen Gais drwy glicio yma. Ar ôl ei gwblhau eich cais, gallwch ei anfon atom drwy e-bost at careers@cymoedd.ac.uk

Fel arall, gallwch bostio eich cais at Pobl a Diwylliant, Campws y Rhondda, Heol Pontrhondda, Llwynypia, Tonypandy, CF40 2TQ.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person i egluro sut mae eich sgiliau, eich profiad a’ch rhinweddau yn eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd. Nid ydym yn derbyn CV ac efallai na fydd unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl yr amser a’r dyddiad cau yn cael eu derbyn.

Os hoffech siarad ag aelod o’r tîm am unrhyw swyddi gwag, cysylltwch â ni ar careers@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau