Swyddi

Mae Coleg y Cymoedd yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn Sir Rhondda Cynon Taf a Chaerffili gyda dros 800 o staff yn cael eu cyflogi

Rydym yn anelu at gael gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ymgeiswyr â chymwysterau addas o ystod eang o gefndiroedd i wneud cais ac ymuno â Choleg y Cymoedd.

SWYDDI GWAG PRESENNOL

Gallwch weld ein swyddi gwag presennol isod

CAIS

Peidiwch â chynnwys CV. Llenwch bob rhan o’r ffurflen gais a’i dychwelyd at jobs@cymoedd.ac.uk

Darlithydd Cyfryngau Creadigol Lefel 1

Oriau/Hyd : 8 awr addysgu yr wythnos. rhan-amser, parhaol.

Cyflog: 
Cyflog wedi’i asesu yn seiliedig ar gymwysterau.

Lleoliad: 
Ysytrad Mynach (Efallai y bydd angen teithio aml-gampws)

Dyddiad/Amser Cau: 
20/05/2022

Dyddiad Cyfweld:
 i’w gadarnhau

PECYN RECRIWTIO

Darlithydd Gemau, Celf,
Dylunio ac Animeiddio
Lefel 3

Oriau/Hyd : 16 awr addysgu yr wythnos. rhan-amser, parhaol.

Cyflog: 
Cyflog wedi’i asesu yn seiliedig ar gymwysterau.

Lleoliad: 
Rhondda (Efallai y bydd angen teithio aml-gampws)

Dyddiad/Amser Cau: 
20/05/2022

Dyddiad Cyfweld:
 i’w gadarnhau

PECYN RECRIWTIO

Darlithydd Seicoleg

Oriau/Hyd : 18.50 awr yr wythnos. Mae’r rôl yn rhan-amser, yn barhaol

Cyflog: 
Cymwysedig: £27,513 – £39,387/ Heb gymhwyso: £22,050 – £25,640 (cyfwerth ag amser llawn

Lleoliad: 
Nantgarw (Efallai y bydd angen teithio aml-gampws

Dyddiad/Amser Cau: 
23/05/2022

PECYN RECRIWTIO

Darlithydd yn y Gymraeg a Bagloriaeth Cymru

Oriau/Hyd : 25.50 awr yr wythnos. Mae’r rôl yn rhan-amser, yn barhaol

Cyflog: 
Cymwysedig: £27,513 – £39,387/Heb gymhwyso: £22,050 – £25,640 (cyfwerth ag amser llawn

Lleoliad: 
Nantgarw (Efallai y bydd angen teithio aml-gampws

Dyddiad/Amser Cau: 
25/05/2022

PECYN RECRIWTIO

Darlithydd mewn Paentio ac Addurno

Oriau/Hyd: 15 awr yr wythnos. Mae’r rôl yn rhan-amser, yn barhaol

Cyflog: 
Cymwysedig: £27,513 – £39,387 /
Heb gymhwyso: £22,050 – £25,640 (cyfwerth ag amser llawn

Lleoliad: 
Campws Ystrad Mynach (Efallai y bydd angen teithio aml-gampws

Dyddiad/Amser Cau: 
27/05/2022

PECYN RECRIWTIO

Hyforddwr Bugeiliol

Oriau/Hyd: 18.5 awr yr wythnos. CCP 30th June 2023

Cyflog: 
£24,669 – £27,090 (Pro-Rata)

Lleoliad: 
Rhondda ac Aberdar (Efallai y bydd angen teithio ar draws y campysau)

Dyddiad/Amser Cau: 
02/06/2022

PECYN RECRIWTIO

Darlithydd mewn Mynediad Galwdigaethol

Oriau/Hyd: 37 awr yr wythnos. CCP (Yswiriant Mamolaeth)

Cyflog: 
£22,050 – £39,387 (Pro-rata)

Lleoliad: 
I’w gadarnhau (Efallai y bydd angen teithio ar draws y campysau)

Dyddiad/Amser Cau:  
10/06/2022

PECYN RECRIWTIO

Hyforddwr Bugeiliol

Oriau/Hyd: 24.50 awr yr wythnos. CCP 30th June 2023

Cyflog: 
£24,669 – £27,090 (Pro-rata)

Lleoliad: 
Campws Nantgarw ac Ystrad (Efallai y bydd angen teithio ar draws y campysau)

Dyddiad/Amser Cau: 
02/06/2022

PECYN RECRIWTIO

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle