--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Ieithoedd a Sgiliau

Cymraeg

Clywir y Gymraeg yn gynyddol ar y cyfryngau, ar y strydoedd, yn y gweithle ac ymhlith plant. Efallai eich bod wedi bod yn dysgu’r Gymraeg am ychydig o flynyddoedd neu newydd benderfynu dysgu. Beth bynnag yw’r rhesymau, gall Coleg y Cymoedd eich helpu i wella neu’ch cychwyn ar y llwybr i ddatblygu’n siaradwr Cymraeg hyderus.

TGAU

TGAU ydy’r prif gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed. ond maen nhw ar gael i unrhywun a hoffai astudio pwnc sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae ysgolion, colegau a chyflogwyr yn eu hystyried yn werthfawr iawn, felly’n ddefnyddiol ar gyfer beth bynnag yrydych yn cynllunio i wneud wedyn.

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau