Diogelu

Mae’n bwysig bod pob plentyn, person ifanc ac oedolyn sy’n agored i niwed sy’n astudio yng Ngholeg y  Cymoedd yn cael; eu diogelu rhag cael eu cam-drin.

Mae polisïau wedi’u llunio i ddelio ag achwynion o gam-drin plant. Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Chyfarwyddwr y Campysau ydy Swyddogion diogelu dynodedig y Coleg.

Ymchwilir i bob adroddiad o gam-drin anghyfreithlon yn unol â’r Polisi Diogelu.

Petai gennych unrhyw reswm dros riportio digwyddiad, cysylltwch â’ch tiwtor, swyddog lles neu unrhyw aelod o staff a fydd yn ei riportio.

Neu gallwch gysylltu ag un o’r swyddogion diogelu a enwyd. Y swyddogion hyn hefyd ddylai fod pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw bryderon am ddysgwyr yn cael eu radicaleiddio neu’n cael eu tynnu i mewn i weithgareddau anghyfreithlon megis terfysgaeth, er enghraifft.

Mae staff Diogelu Dynodedig yn gwisgo cortyn porffor.

Cysylltiadau Allweddol

Uwch Berson Dynodedig ar gyfer Diogelu (UUD/DSP)

Karen Workman, Is Bennaeth / Prif Swyddog Gweithredu

T: 01443 663002 M: 07563 025060 E: karen.workman@cymoedd.ac.uk

Uwch Swyddog Dynodedig Prevent (SDPO)

Karen Workman, Is Bennaeth / Prif Swyddog Gweithredu

T: 01443 663002 M: 07563 025060 E: karen.workman@cymoedd.ac.uk

Uwch Swyddog Diogelu Dynodedig (USDD/SDSO)

Lisa Purcell, Pennaeth Cynorthwyol Profiad Dysgwyr

T: 01443 663302  M: 07546 694170  E: lisa.purcell@cymoedd.ac.uk

Swyddogion Diogelu Dynodedig (SDD/DSO)

Aberdâr

Joel Price – Pennaeth Llesiant a Diogelu

M: 07855274150 E: Joel Price@cymoedd.ac.uk

Caryl Rowlands – Swyddog Diogelu

M: 07564 580380 E: Caryl.rowlands@cymoedd.ac.uk

Tracey Evans – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws

T: 01685 887517 M: 07595 900928 E: tracey.evans@cymoedd.ac.uk

Nantgarw

Joel Price – Pennaeth Llesiant a Diogelu

M: 07855274150 E: Joel Price@cymoedd.ac.uk

Morgan Simmons – Swyddog Diogelu

M: 07564 587370 E: Morgan.simmons@cymoedd.ac.uk

Al Lewis – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws

T: 01443 663034 M: 07548 763169 E: al.lewis@cymoedd.ac.uk

Ystrad Mynach

Joel Price – Pennaeth Llesiant a Diogelu

M: 07855274150 E: Joel Price@cymoedd.ac.uk

Helen Vickery – Swyddog Diogelu

M: 07779 792159 E: Helen.vickery@cymoedd.ac.uk

Tracey Evans – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws

T: 01443 810086  M:  07595 900928 E: tracey.evans@cymoedd.ac.uk

Rhondda

Joel Price – Pennaeth Llesiant a Diogelu

M: 07855274150 E: Joel Price@cymoedd.ac.uk

Caryl Rowlands – Swyddog Diogelu

M: 07564 580380 E: Caryl.rowlands@cymoedd.ac.uk

Al Lewis – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws

T: 01443 663250 M: 07548 763169 E: al.lewis@cymoedd.ac.uk

David Francis (Y Gymraeg yn unig) – Cyfarwyddwr Cyllid

T: 01443 653633 E: david.francis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau