Diogelu

Mae’n bwysig bod pob plentyn, person ifanc ac oedolyn sy’n agored i niwed sy’n astudio yng Ngholeg y  Cymoedd yn cael; eu diogelu rhag cael eu cam-drin.

Mae polisïau wedi’u llunio i ddelio ag achwynion o gam-drin plant. Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Chyfarwyddwr y Campysau ydy Swyddogion diogelu dynodedig y Coleg.

Ymchwilir i bob adroddiad o gam-drin anghyfreithlon yn unol â’r Polisi Diogelu.

Petai gennych unrhyw reswm dros riportio digwyddiad, cysylltwch â’ch tiwtor, swyddog lles neu unrhyw aelod o staff a fydd yn ei riportio.

Neu gallwch gysylltu ag un o’r swyddogion diogelu a enwyd. Y swyddogion hyn hefyd ddylai fod pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw bryderon am ddysgwyr yn cael eu radicaleiddio neu’n cael eu tynnu i mewn i weithgareddau anghyfreithlon megis terfysgaeth, er enghraifft.

Mae staff Diogelu Dynodedig yn gwisgo cortyn porffor.

Cysylltiadau Allweddol

Uwch Swyddog Diogelu Dynodedig 

Karen Workman, Assistant Principal Learner Experience

T: 01443 663302 M: 07563 025060 E: karen.workman@cymoedd.ac.uk

Swyddogion Diogelu Dynodedig (DSO)

Aberdare – Mark Thomas

T: 01685 887517  M: 07788101453  E: mark.thomas@cymoedd.ac.uk

Nantgarw – Karen James

T: 01443 663034  M: 07584130926  E: karen.james@cymoedd.ac.uk

Rhondda – Carolyn Donegan

T: 01443 663250  M: 07815315834  E: carolyn.donegan@cymoedd.ac.uk

Ystrad Mynach – Alison Roberts

T: 01443 810086  M: 07976241405  E: alison.roberts@cymoedd.ac.uk

Uwch Berson Diogelu Dynodedig (DSP)

Jonathan Morgan, Vice Principal (Prif Swyddog Gweithredol)

T: 01443 810137  M: 07972299620

E: jonathan.morgan@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle