Teithio i’r Coleg

Mae pob un o’n campysau yn elwa ar gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â llwybrau bws a thrên mawr o fewn pellter cerdded i bob safle

Mae pob un o’n campysau yn cynnig parcio am ddim ar y safle

Cludiant Coleg

Myfyrwyr 18 oed ac iau

Os:-

– ydych yn 18 oed ac iau ar 1af Medi cyn dechrau ar y cwrs

– ydych yn byw o leiaf 2 filltir o’r campws y dymunwch astudio

– ydych yn astudio ar gwrs llawn amser

– mai Coleg y Cymoedd ydy’r darparwr agosaf ar gyfer y cwrs o’ch dewis

Yna gallech fod yn gymwys ar gyfer cael teithio am ddim/ar ddisgownt i fynychu’r coleg ar gludiant y coleg.

Dylid gwneud cais i ddefnyddio cludiant y coleg i adran gludiant eich cyngor lleol.

Bydd gofyn i chi ddangos eich pas bws i’r gyrrwr ar bob taith; os na wnewch hyn bydd y gyrrwr yn gwrthod i chi ddod ar y bws.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r bws cywir sy’n berthnasol i’r arosfan sydd ar eich cerdyn ID coleg. Os na fyddwch yn cydymffurfio, efallai na allwch deithio ar gludiant y Coleg. Os na nodir arosfan ar eich cerdyn ID coleg, ewch i‘r Gwasanaethau Dysgwyr.

19 Oed neu’n Hŷn

Os ydych:-

– yn 19 oed neu’n hŷn

– yn astudio ar gwrs llawn amser

Yna gallech fod yn gymwys ar gyfer teithio â chymhorthdal drwy wneud cais i Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) y coleg.

Dolenni Defnyddiol

Gwneir cais am deithio ar fysiau coleg yn uniongyrchol i ardal y cyngor lle mae eich cyfeiriad cartref. Gweler y dolenni isod i bob adran drafnidiaeth y Cyngor.

Pan fyddwch yn gwneud cais am Deithio ar Fysiau gan ddefnyddio’r dolenni isod, cofiwch ddewis Cludiant Coleg nid Cludiant i’r Ysgol.

Pan fyddwch yn gwneud cais am Drafnidiaeth Bws gan ddefnyddio’r dolenni isod, cofiwch ddewis Cludiant Coleg nid Cludiant Ysgol.

Amserlenni Bysiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau