--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Sgiliau Byw’n Annibynnol

Mae ein cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) yn helpu myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i symud ymlaen i’w camau nesaf.

Mae ein hamrywiaeth o lwybrau ILS yn eich galluogi i ddatblygu eich annibyniaeth, hunangynhaliaeth a sgiliau cymdeithasol wrth wella’r cyfleoedd i symud ymlaen mewn bywyd, cyflogaeth neu astudiaeth bellach.

Mae pob cwrs yn cynnig cyfleoedd ichi ymestyn eich sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol ac ennill cymwysterau lle bo hynny’n briodol yn y meysydd hyn.

Mae croeso i ymgeiswyr ymweld â champysau’r coleg i gwrdd â staff cyn gwneud cais. Cysylltwch â’r coleg i gael rhagor o wybodaeth.

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau