--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Cebydau Modur

Mae gweithio yn y diwydiant trin ceir yn un o’r gyrfaoedd mwyaf heriol y gallech ei dewis. Mae’r diwydiant yn chwilio am bobl alluog ac ymroddedig gyda gallu ac uchelgais.

Diwydiant ar gyfer gweithwyr medrus iawn wedi eu hyfforddi’n dda yw hwn.

Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n meddu ar brofiad helaeth yn y diwydiant gyda mynediad i’n gweithdai llawn offer a chewch sylfaen gadarn i weithio yn y diwydiant ceir yng Ngholeg y Cymoedd.

Mae’r coleg wedi buddsoddi mewn canolfan hyfforddi o’r radd flaenaf ar gampws Ystrad Mynach ac yn darparu gweithdai atgyweirio a chynnal a chadw cerbydau modur gan gynnwys adnoddau ardderchog ar gyfer cynnal profion a gwaith diagnostig.

Cyfleusterau

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau