Y Broses Ymgeisio – Y Camau Nesaf

Cam 1 – Chwilio

Chwiliwch ein cyrsiau gan ddefnyddio ein hofferyn Chwilio am Gwrs

Os nad ydych yn siŵr pa gwrs, defnyddiwch ein hofferyn Chwilio am Yrfa yn lle hynny

Cam 2 – Gwneud cais

Ar gyfer cwrs sy’n dechrau ym mis Medi 2023, gallwch wneud cais am y cwrs o’ch dewis o fis Tachwedd 2022. Yn syml, pwyswch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ ar gwrs a ddewiswyd gennych yng Ngham 1.

Cam 3 – Noson Ymgynghori/Cynnig

Fe’ch gwahoddir i noson Ymgynghori/Cynnig gydag aelod o’n tîm Derbyn a thiwtor cwrs.

Yn ystod y noson, byddwch yn trafod eich dewisiadau ac yn cael cyngor ar y cwrs gorau i chi ac yn trafod anghenion dysgu ychwanegol a chymorth sydd ar gael.

Cam 4 – Cynnig

Ar ôl y noson ymgynghori/cynnig, byddwch naill ai’n cael cynnig lle neu’n cael eich cyfeirio at le un mwy addas.

Cam 5 – Cofrestru

Bydd pecyn gwahoddiad a chofrestru yn cael ei anfon yn ystod Awst 2023 yn rhoi’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gofrestru ar eich cwrs.

Drwy gydol y broses byddwch yn gallu monitro cynnydd eich cais gan ddefnyddio eich cyfrif ymgeisio ar-lein.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau