--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Arlwyo a Lletygarwch

Os mai bwyd sy’n mynd â’ch bryd ac os oes gennych y stamina i weithio mewn sector prysur iawn yna byddwch yn mwynhau her y cyrsiau Arlwyo a Lletygarwch.

Rydym wedi dynodi amgylcheddau gwaith go iawn i hyfforddi ynddynt. Mae’r bwytai enwog hyn yn cynnig profiad gwerthfawr yn eich sector galwedigaethol.

Byddwch yn elwa o brofiad uniongyrchol ein tiwtoriaid proffesiynol sydd wedi gweithio yn y diwydiant a hefyd o leoliadau profiad gwaith cyffrous fel bwytai lleol, gwestai, Gerddi Sophia a Stadiwm y Principality i enwi dim ond rhai. Mae Coleg y Cymoedd hefyd wedi sefydlu tîm coginio sy’n cystadlu’n llwyddiannus mewn cystadlaethau amrywiol ar hyd y flwyddyn academaidd.

Bydd sgiliau’r gweithle yn eich helpu i gael gyrfa yn un o‘r diwydiannau sy’n datblygu gyflymaf yn y DU. Mae’r cyfleoedd yn ddi-ben-draw gyda llwybrau gyrfa rhagorol yn lleol ac yn fyd-eang. Mae ein dysgwyr wedi cael swyddi yng ngwesty’r Celtic Manor, Gwesty’r Hilton, Gwesty’r Marriot, Gwesty’r Vale ac yn y lluoedd arfog.

Bwytai

Carriages – Aberdâr

Nant – Nantgarw

Colliery 19 – Rhondda

Scholars – Ystrad Mynach

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau