--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Peirianneg ac Electroneg

Mae adran peirianneg Coleg y Cymoedd yn cynnwys gwahanol ddisgyblaethau peirianneg ar ein campysau yn Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach.  

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Nantgarw

Peirianneg Gweithgynhyrchu

Rhondda

Peirianneg Fecanyddol

Ystrad Mynach

Peirianneg Drydanol / Electronig

Peirianneg Awyrofod

Peirianneg Fodurol

Peirianneg Rheilffyrdd

Sefydliadau Dyfarnu

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio’r sefydliadau dyfarnu canlynol

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydym yn falch o weithio gyda chyflogwyr lleol, gweler detholiad o’n cyflogwyr isod:  

360 o Deithiau

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau