Llesiant yng Ngholeg y Cymoedd

Mae Swyddogion Llesiant ar gael i Ddysgwyr ar bob campws yng Ngholeg y Cymoedd.

Mae’r Tîm Llesiant a Diogelu yn rhoi cymorth ymarferol a phersonol i ddysgwyr i’w helpu i oresgyn problemau personol ac addysgol.

Mae’r Tîm Llesiant a Diogelu hefyd yn cefnogi dysgwyr sy’n Derbyn Gofal (CLA), Rhai sy’n Gadael Gofal a Gofalwyr Ifanc/Oedolion.

Mae gan bob Campws Hyrwyddwr CLA a Gofalwyr Ifanc/Gofalwyr sy’n Oedolion.

STRATEGAETH LLESIANT 23-26

Gall ein Tîm Llesiant a Diogelu gynnig cymorth i ddysgwyr yn ymwneud â lles emosiynol, lles ariannol, tai, iechyd rhywiol, problemau yn y cartref, cyngor ar berthynas, diogelwch personol, pryder, a sgiliau ymdopi mewn arholiadau/asesiadau.

Mae’r Tîm Llesiant a Diogelu yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol sydd ar gael i bob dysgwr. 

Os yw dysgwr neu rywun arall mewn perygl o niwed, ni fydd arferion cyfrinachedd yn berthnasol gan fod gan y Tîm Llesiant a Diogelu ddyletswydd i adrodd am bryderon sylweddol. 

Gall dysgwyr ddod o hyd i Swyddogion Llesiant ar bob campws; dyma eu manylion. 

Nantgarw

 • Steven Thomas
 • Emma Borland
 • 2 swyddog llesiant ychwanegol 

Ystrad Mynach

 • Lauren Samuel
 • Laura Wilson 

Rhondda

 • Carolyn Owen 

Aberdâr

 • Paul Sutton 

I drefnu apwyntiad gyda Swyddog Llesiant, e-bostiwch y Tîm Llesiant ar: lles@cymoedd.ac.uk Fel arall, gall dysgwyr ymweld â’r Tîm Llesiant a Diogelu ar eu campws.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau