Lles a Llesiant

Ceir Swyddogion Lles Myfyrwyr ar bob campws o Goleg y Cymoedd. Gall timoedd Lles Myfyrwyr gynorthwyo dysgwyr gyda materion personol gan gynnwys tai, budd-daliadau, iechyd meddyliol/rhywiol ac unrhyw berthynas.

Isod, ceir manylion cyswllt pob Swyddog Lles Myfyrwyr:-

Aberdâr and Rhondda

Staff: Laura Wilson 
Ffôn: 01685 887509 / 01443 663230 / 07967 676080

E-bost:

laura.wilson@cymoedd.ac.uk

Nantgarw

Staff: Elaine Griffiths, Emma Borland ac Rachel Wilmington


Ffôn 01443 663036 / 01443 663361

E-bost:

elaine.griffiths@cymoedd.ac.uk / emma.borland@cymoedd.ac.uk / rachel.willmington@cymoedd.ac.uk

Ystrad Mynach

Staff: Helena Vickery


Ffôn 01443 810066

E-bost:

helena.vickery@cymoedd.ac.uk

I drefnu apwyntiad gyda Swyddog Lles Myfyrwyr, defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â’r Swyddog ar y campws lle’r ydych yn astudio. Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau Lles, cliciwch yma.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau