Polisïau a Dogfennau

Gweler isod yr amrediad o Bolisïau a Dogfennau Coleg y Cymoedd

Yng Ngholeg y Cymoedd, rydym yn cydnabod yr effaith ddofn y gall trawma a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) ei chael ar les, datblygiad a dysgu unigolion. Rydym wedi ymrwymo i fabwysiadu ymagwedd a lywir gan drawma yn ein polisïau a’n harferion er mwyn creu amgylchedd diogel a chefnogol i bawb. 

Polisïau Dysgwyr ac Academaidd

Arholiadau

Diogelwch a’r Amgylchedd

Cymraeg

Diogelu Data a Phreifatrwydd

Caffael a Chyllid

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Cyhoeddiadau Corfforaethol

Arall

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau