Gweithio gydag Ysgolion

Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion lleol ar draws Bwrdeistrefi Sirol Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Chaerdydd i sicrhau bod dysgwyr yn gallu archwilio’r holl gyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i ysgolion megis mynychu digwyddiadau gyrfa ysgolion, ymweliadau â’r coleg, darparu cymorth i ddysgwyr, digwyddiadau pontio a helpu myfyrwyr gyda cheisiadau.

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut y gallwn eich helpu i helpu eich myfyrwyr i ddarganfod eu hopsiynau o ran symud ymlaen ag unrhyw un o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau rydym yn eu cynnig, neu os hoffech drafod sesiwn sydd wedi’i theilwra i’ch ysgol chi, cysylltwch â’n Tîm Cyswllt Ysgolion Isod

Ein Tîm Cyswllt Ysgolion

Janet Edwards

Rheolwr Derbyn a Recriwtio

e: janet.edwards@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau