Multiply

Beth yw Multiply?

Rhaglen newydd a ariennir gan y llywodraeth, drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, i helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd yw Lluosi

Mae sgiliau rhifedd da yn hanfodol yn y gweithle ac yn eich bywyd bob dydd. Gallant helpu i wella cyllid y cartref a’ch cefnogi i helpu eich plant gyda’u gwaith cartref. Gall gwella eich sgiliau rhifedd hefyd ddatgloi cyfleoedd gwaith newydd, gan arwain at gyflogau uwch a gwelliant yn eich lles, a bydd yn agor y posibilrwydd i symud ymlaen i lefelau uwch o hyfforddiant.


Mynegwch ddiddordeb mewn Multiply

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi oedolion a theuluoedd yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Bwrdeistref Sirol Caerffili. I weld y cyfleoedd sydd ar gael drwy Lluosi, meini prawf cymhwystra ac i fynegi diddordeb mewn gwneud cais am gwrs drwy Lluosi, cliciwch ar eich awdurdod lleol perthnasol.


Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau