--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Busnes

Mae ein cyrsiau Busnes yn fan cychwyn ac yn gyflwyniad i’r byd busnes. Gallwch astudio busnes cyffredinol neu arbenigo yn y maes Cyfrifeg, Rhaglenni TG, Rheoli Digwyddiadau, neu Farchnata.

fleoedd yn ddi-ben-draw gyda llwybrau gyrfaol ardderchog yn lleol ac yn genedlaethol. Gall swyddi yn y sectorau hyn fod yn rhai ysgogol, yn heriol ac yn hwyl.

Gallech ddysgu ystod o bynciau gan gynnwys: Dylunio Gwefannau, Cyhoeddi Pen Desg, Meddalwedd Dylunio, Meddalwedd Lluniadu a Chynllunio, Marchnata Digidol, Cynllunio Digwyddiadau, Cadw Cyfrifon a Chyfrifon ar Gyfrifiadur.

Addysgir ein cyrsiau gan bobl broffesiynol sy’n meddu ar brofiad ac â chysylltiadau â’r byd busnes go iawn. Cewch gyfle i ddefnyddio’ch sgiliau newydd ar leoliadau gwaith a chymryd rhan mewn cystadlaethau busnes a gweithgareddau entrepreneuraidd.

Business Learner

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau